Zofia Mackiewicz

Podbrodzie (Pabradė)

Janina Maculewicz

Czerany (Čerėnai)

Monika Maculewicz

Brasław (Brasłau)

Regina Maculewicz

Brasław (Brasłau)

Maria Magalińska

Wilno (Vilnius)

Antonina Magowska

Dubnicka (Dubnickaje)

Wanda Magrena

Dyneburg (Daugavpils)

Katarzyna Majewski

Wikszany (Vicșani)

Małgorzata Maksymowicz

Grodno

Krystyna Makuch

Tarnopol (Ternopil)

Robert Malin

Dyneburg (Daugavpils)

Maria Malitowska

Zaleszczyki (Zaliszczyky)

Włodzimierz Maniowski

Czortków (Czortkiw)

Jerzy Maracz

Łuck (Łućk)

Urszula Marcinkowska

Jazłowiec (Jazłoweć)

Olimpia Markiewicz

Cerkliszki (Cirkliškis)

Maria Markisz

Białystok (Biełostok)

Bolesław Markowicz

Podbrodzie (Pabradė)

Mikołaj Markowski

Dubnicka (Dubnickaje)

Franciszka Markulak

Nowy Sołoniec (Solonețu Nou)

Józefa Martos

Nieśwież (Niaswiż)

Jan Masalski

Dyneburg (Daugavpils)

Urszula Masiukiewicz

Stołowicze (Stałowiczy)

Regina Maslowa

Kłajpeda (Klaipėda)

Julian Masłowski

Brasław (Brasłau)

Zdzisław Masłowski

Mozyrz (Mazyr)

Teresa Maśnik

Radłowice (Raliwka )

Irena Matjas-Mikuła

Iwano-Frankiwsk (Iwano-Frankiwśk)

Jan Matulewicz

Punżanki (Punžionys)

Waleria Matulewicz

Punżanki (Punžionys)

Henryk Matusewicz

Kowno (Kaunas)

Stefan Matusewicz

Wilno (Vilnius)

Regina Matusewiczowa

Kowno (Kaunas)

Jadwiga Matwiejczuk

Żytomierz (Żytomyr)

Adela Matwijewa

Szortandy

Bronisława Mazur

Mościska (Mostiśka)

Maria Mazur

Żytomierz (Żytomyr)

Michał Medlakowski

Greczany (Chmielnicki)/Hreczany (Chmelnyćkyj)

Barbara Medyńska-Michajłowa

Zaleszczyki (Zaliszczyky)

Longin Michajłowicz

Dyneburg (Daugavpils)

Jan Michałowicz

Lida

Jadwiga Michnowicz

Kłajpeda (Klaipėda)

Izabela Mickiewicz

Kowno (Kaunas)

Janina Mickiewicz

Brasław (Brasłau)

Leontyna Midzianowska

Krasnokijewka

Zosina Miechowicz

Swietłyj k. Tomska

Elwira Miegórska

Iwieniec (Iwianiec)

Piotr Mierzejewski

Kostopol (Kostopil)

Regina Mieszkowska

Ryga (Rīga)

Józefina Migda

Kaczyka (Cacica)

Emilia Migdalska

Kamieniec Podolski (Kamjaneć-Podilśkyj)

Leontyna Migol

Czkałowo

Janina Mikitiuk

Kołomyja

Wilhelm Mikszto

Święciany (Švenčionys)

Władysław Mikszto

Nowe Święciany (Švenčionėliai)

Maria Mikucka

Iwieniec (Iwianiec)

Leonard Mikucki

Iwieniec (Iwianiec)

Halina Mikulska-Kisiel

Dubno

Wacław Mikulski

Kłajpeda (Klaipėda)

Józef Milczek

Suczawa (Suceava)

Jadwiga Milko

Cerkliszki (Cirkliškis)

Bronisława Miłaszewicz

Lociki

Leonard Miłaszewicz

Lociki

Helena Modrycka

Drohobycz

Nina Moisijenko

Tomsk

Helena Mołczanowicz

Wilno (Vilnius)

Tadeusz Mołczanowicz

Wilno (Vilnius)

Adela Mołoda

Kamieniec Podolski (Kamjaneć-Podilśkyj)

Eugenia Monastyrska

Tarnopol (Ternopil)

Maria Monastyrska

Pastusze

Maria Monastyrska-Szmigiel

Czortków (Czortkiw)

Nela Mongin

Wilno (Vilnius)

Bronisława Morawska

Miory

Anna Moskalenko

Mozyrz (Mazyr)

Jadwiga Moskwitina

Fastów (Fastiw)

Wiktor Mostek

Pińsk (Pinsk)

Izabela Moszko

Nowe Święciany (Švenčionėliai)

Teresa Mozer

Lwów (Lwiw)

Karol Mraczko

Radowce (Rădăuți)

Maria Mucharska

Krasnokijewka

Teresa Muchina

Mozyrz (Mazyr)

Eugenia Muraszko

Pietrozawodsk

Maria Murawska

Iwieniec (Iwianiec)

Maria Muszyńska

Skałat

Genowefa Mysłowska

Kamieniec Podolski (Kamjaneć-Podilśkyj)