Urodziła się 12 maja 1929 roku w Brasławiu. Miała jednego barat - Kazimierza. Ojciec zmarł jeszcze przed wojną. Rodzina utrzymywała się z niewielkiego gospodarstwa. Wojnę cała rodzina spędziła w Brasławiu. Po wojnie Monika Maculewicz pracowała w handlu. Wyszła za mąż, urodziła dzieci. Przez całe życie mieszkała w rodzinnym domu.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1669
data nagrania: 24.05.2007
długość nagrania: 02:03:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Brasław (Brasłau)
autor nagrania: Madoń-Mitzner Katarzyna
Maculewicz Monika

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl