Portret Maria Monastyrska
Urodziła się 9 czerwca 1924 roku we wsi Pastusze koło Czortkowa jako córka Anny z Silewskich i Michała Muzyczki. Ojciec pracował na kolei koło Borszczowa do 1939 roku. Gdy wybuchła wojna i ojciec został zmobilizowany do wojska wróciła z matką i siostrą do rodzinnej miejscowości. Edukację rozpoczęła w Pastusze, gdzie ukończyła cztery klasy. Naukę kontynuowała przez trzy lata w Jezierzanach. Okres wojenny przeżyła w rodzinnej wsi. W 1945 roku rodzice jej wyemigrowali do Polski, a ona została ze względu na swojego męża o pochodzeniu ukraińskim. Urodziła czterech synów i jedną córkę. Zajmowała się gospodarstwem domowym, a gdy powstały kołchozy pracowała przez 15 lat przy plantacji buraków.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0949
data nagrania: 08.09.2008
długość nagrania: 01:01:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Pastusze
autor nagrania: Kwiecińska Magdalena
Monastyrska Maria
Streszczenie relacji z minutnikiem

Środowisko rodzinne, początek wojny 001 ok. 1 min

Okupacja niemiecka (1941-1944) i rosyjska od marca 1944 001 ok. 2,5 min

Osobiste życie religijne 001 ok. 4 min

Wspomnienie o rodzicach (repatriacja, mordy Polaków w Szwajkowcach w 1945) 001 ok. 4 min

Wspomnienia z dzieciństwa koło Borszczowa do 1939 001 ok. 6,5 min

Losy Żydów z Jezierzan (Holocaust, ślub żydowski w Zieleńcach) 001 ok. 7 min

Relacje polsko - ukraińskie w latach 30. 001 ok. 11 min

Pierwsza okupacja sowiecka i codzienność podczas okupacji niemieckiej w Pastusze 001 ok. 12,5 min

Życie religijne w czasie drugiej okupacji sowieckiej 001 ok. 15 min

Powstanie w Czortkowie w 1940 001 ok. 16 min

Losy Żydów w Czortkowie w czasie wojny 001 ok. 19 min

Losy OO. Dominikanów – zamordowanych 2 lipca 1941 001 ok. 22 min

Wywózki na Sybir w 1940 ze wsi Pastusze 001 ok. 23,5 min

Partyzanci we wsi Pastusze 001 ok. 24 min

Sowieci w marcu 1944 (wyjazdy do Polski) i koniec wojny 001 ok. 25 min

Mobilizacja do SS-Galizien 001 ok. 26,5 min

Codzienność powojenna (praca w kołchozie, organizacja kołchozu w 1947) 001 ok. 29,5 min

Osobiste relacje polsko-ukraińskie (małżeństwo) 001 ok. 36,5 min

Śmierć Stalina i czasy Gorbaczowa 001 ok. 38 min

Wspomnienie o Piłsudskim 001 ok. 39 min

Wesele żydowskie i losy Żydów w czasie wojny 001 ok. 41 min

Społeczność żydowska w regionie Czortkowa w latach 30. (targ, wspólne zabawy, stereotypy na temat Żydów) 001 ok. 44 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl