Walery Śliwkin

Lida

Maria Ślusar

Chmielnicki (Chmelnyćkyj)

Anna Świątkowska-Hałabura

Czortków (Czortkiw)

Katarzyna Święta

Mościska (Mostiśka)

Leon Świrski

Czortków (Czortkiw)