Apollonia Całko

Zdołbunów (Zdołbuniw)

Włodzimierz Całko

Czkałowo

Włodzimierz Cependa

Czortków (Czortkiw)

Zyta Chachuła

Nowy Sołoniec (Solonețu Nou)

Stefania Charczenko

Słonim

Jekaterina Chlubnaja

Szortandy

Czesława Chłopek

Drohobycz

Jan Chmielewski

Kamień

Amelia Chomicz-Krajczyńska

Ostróg (Ostroh)

Aniela Chorużaja

Astana

Walentyna Chrapan

Dyneburg (Daugavpils)

Eugenia Chrobaczyńska

Czerniowce (Czerniwci)

Gertruda Chrzanowicz

Dyneburg (Daugavpils)

Maria Chudociopłowa

Łuck (Łućk)

Emilia Chylińska

Wołkowysk (Waukawysk)

Władysława Chytra

Równe (Riwne)

Janina Cichoń

Lida

Emilia Ciebień

Chmielnicki (Chmelnyćkyj)

Józef Ciebruk

Święciany (Švenčionys)

Danuta Ciechanowicz

Lida

Maria Ciejko

Podbrodzie (Pabradė)

Piotr Ciereszko

Brasław (Brasłau)

Kazimiera Ciunowicz

Nowa Wilejka (Naujoji Vilnia)

Stanisława Ciwka

Iwano-Frankiwsk (Iwano-Frankiwśk)

Irena Cybulska

Dąbrowica (Dubrowica)

Eugeniusz Cydzik

Lwów (Lwiw)

Gertruda Cyganiuk

Czerniowce (Czerniwci)

Kamila Czajkowska

Drohobycz

Stanisława Czajkowska

Kiszyniów (Chişinău)

Wanda Czajkowska

Łuck (Łućk)

Stanisława Czałczyńska

Bohorodczany

Stanisław Czaman

Krasław (Krāslava)

Nina Czarna

Pińsk (Pinsk)

Rozalia Czarnooka

Ottynia (Otynija)

Wanda Czeban

Kostopol (Kostopil)

Józefa Czechowiczowa

Roszcze (Ruoščiai)

Wiktoria Czenasz

Chmielnicki (Chmelnyćkyj)

Irena Czerniawska

Kłajpeda (Klaipėda)

Tadeusz Władysław Czerniawski

Kłajpeda (Klaipėda)

Bronisław Czerniec

Pnikut

Kamilia Czerwińska

Nowe Święciany (Švenčionėliai)

Anna Czesanowska

Karaganda

Irena Czubata

Tarnopol (Ternopil)

Bronisława Czugajowa

Szortandy

Zofia Czupachina-Weber

Lwów (Lwiw)

Leokadia Czużdiuk

Dubno

Jan Czystowski

Tarnopol (Ternopil)

Halina Czyszewicz

Iwieniec (Iwianiec)