Urodziła się w 1929 roku w Greczanach. W 1938 jej ojciec został aresztowany jako wróg ludu, rodzinie zabrano ziemię. W 1947 roku wyszła za mąż, miała dwójkę dzieci. Pracowała w kołchozie, następnie na oddziale położniczym i w restauracji jako pomoc kuchenna.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1419
data nagrania: 29.08.2009
kraj: Ukraina
miejscowość: Chmielnicki (Chmelnyćkyj)
autor nagrania: Wylegała Anna
Ciebień Emilia
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_1419_01_Ciebien_Emilia_01
Aresztowanie ojca w latach 30.; represje; wspomnienia związane z dzieciństwem;

[00:05:00, 01]
Pochodzenie rodziców; rozmowy w domu w j. polskim; nauka w szkole;

[00:00:00] AHM_PnW_1419_01_Ciebien_Emilia_02
Rozkułaczenie rodziny; represje w latach 30. i aresztowanie ojca; głód w latach 30.;

[00:05:00, 02]
Życie codzienne w okresie Wielkiego Głodu;

[00:10:00, 02]
Obchody świąt państwowych; praca w kołchozie; wspomnienia związane ze śmiercią Stalina;

[00:15:00, 02]
Aresztowanie ojca; dowiadywanie się o jego losach; życie religijne przed i po wojnie.

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl