Urodził się w 1933 roku we wsi Dziskowszczyzna w woj. wileńskim II RP (obecnie Litwa). Syn Stanisława i Marii z domu Klimaszewskiej. Rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. Po wojnie ukończył 4 klasy rosyjskiej szkoły podstawowej. Przez kilka lat pracował w kołchozie, następnie przez 40 lat pracował jako szofer. Ożenił się, miał jednego syna. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2438
data nagrania: 16.07.2011
długość nagrania: 00:43:00
kraj: Litwa
miejscowość: Święciany (Švenčionys)
autor nagrania: Maciąg Anna
Ciebruk Józef
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_2438_Ciebruk_Józef_02
Życie we wsi Dziskowszczyzna (powiat święciański) przed wojną; dzieciństwo; pochodzenie rodziców;

[00:05:00, 02]
Żydzi w Święcianach;

[00:10:00, 02]
Polska partyzantka w okolicach wsi Czebruk; relacje Polaków z Litwinami;

[00:15:00, 02]
Działania litewskie w okolicach Święcian w okresie II wojny światowej; okupacja sowiecka,

[00:20:00, 02]
Powroty Polaków do Polski po wojnie; nauka w szkole rosyjskiej po II wojnie światowej; praca w kołchozie;

[00:25:00, 02]
Praca przy budowie torów w Kaliningradzie; relacje między Polakami, Rosjanami i Litwinami;

[00:30:00, 02]
Obchody świąt religijnych, kościół i życie religijne; sytuacja kościoła polskiego;

[00:00:00] AHM_PnW_2438_Ciebruk_Jozef_03
Obchody świąt narodowych (3 Maja, 11 Listopada);

[00:05:00, 03]
Kontakty z rodziną z Polski; zmiany na Litwie po 1989 roku; działalność Związku Polaków w Święcianach.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl