Urodziła się 12 listopada 1922 na Ukrainie sowieckiej, w niedaleko granicy z Polską. Jej ojciec w 1926 roku został aresztowany i zmarł w więzieniu. Brat, pod zarzutem przekraczania granicy został aresztowany przed deportacją rodziny do Kazachstanu, ale dołączył do przesiedleńców w latach 40. W 1936 Bronisława Czugajowa została wywieziona wraz z matką i trojgiem rodzeństwa do posiołka Kaszki w Kazachstanie. Tam żyła do 1941 roku. Wyszła za mąż, urodziła córkę, ale wkrótce rozstała się z mężem – Ukraińcem i zamieszkała w pobliskich Szortandach. Pracowała jako dojarka. Ponownie wyszła za mąż. Wkrótce została wdową. Ukończyła trzy klasy szkoły powszechnej na Ukrainie, przed zesłaniem. Mieszkała wraz z córką, wnuczką i prawnuczką w Szortandach. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0993
data nagrania: 19.09.2008
długość nagrania: 00:50:00
kraj: Kazachstan
miejscowość: Szortandy
autor nagrania: Bronowicki Michał
Czugajowa Bronisława
Narracja:

[00:00:00] AHM_PnW_0993_Czugajowa_Bronisława_01
Życie przed deportacją – Ukraińska SRR; życie codzienne; aresztowanie brata przez NKWD;

[00:05:00, 01]
Deportacja do Kazachstanu w 1936 roku; warunki życia w Kazachstanie; przymusowe małżeństwo;

[00:10:00, 01]
Okres wojny; praca w charakterze dojarki w kołchozie; śmierć ojca w więzieniu (lata 20.); aresztowanie brata;

[00:15:00, 01]
Praca na poczcie; strach przed wilkami; powrót męża z wojny i rozstanie;

[00:20:00, 01]
Śmierć córki i syna; życie rodzinne; wyjazd części rodziny do Polski;

[00:25:00, 01]
Deportacja do Kazachstanu w 1936 roku; stosunki z Kazachami;

[00:30:00, 01]
Praca w Kazachstanie; szkoła przed deportacją; rozmowy w domu w j. polskim i j. ukraińskim;

[00:30:00, 01]
Praca jako dojarka w czasie wojny;

[00:35:00, 01]
Koniec wojny – Dzień Zwycięstwa;

[00:40:00, 01]
Życie religijne; przeprowadzka do Szortandów;

[00:45:00, 01]
Tożsamość narodowa.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl