Urodziła się w 1923 roku we wsi Zarzecze (Ukraińska SRR, obwód chmielnicki). Jej rodzince – Adam Tomusiak i Maria Tomusiak prowadzili gospodarstwo rolne. W 1936 roku wraz z rodzicami i siostrą została deportowana do Kazachstanu, do wsi Nowogrieczanowka. W czasie wojny została wcielona do armii pracy (trudoarmia). Po wojnie wyszła za mąż.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2273
data nagrania: 28.09.2008
długość nagrania: 00:34:00
kraj: Kazachstan
miejscowość: Karaganda
autor nagrania: Wylegała Anna
Czesanowska Anna
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_2273_Czesanowska_Anna_01
Deportacja do Kazachstanu w 1936 roku; warunki życia w Kazachstanie;
rodzina Anny Czesanowskiej; szkoła na Ukrainie;

[00:05:00, 01]
Zamknięcie kościoła (Ukraińska SRR); szkoła w latach 30.;

[00:10:00, 01]
Wyjście za mąż (po wojnie); życie religijne – represje wobec księży; odmawianie modlitw w j. polskim;

[00:15:00, 01]
Podróż pociągiem z Ukrainy do Kazachstanu; warunki życia w Kazachstanie – przyjazd do wioski wysiedlenia;

[00:20:00, 01]
Mniejszości narodowe w Kazachstanie;

[00:25:00, 01]
II wojna światowa i wcielanie Polaków do armii pracy [trudoarmia];

[00:30:00, 01]
Komendantura i zakaz opuszczania wsi bez zezwolenia; życie codzienne po zakończeniu wojny.

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl