Urodziła się w 1927 roku w obwodzie chmielnickim. W 1936 roku wraz z rodziną została deportowana do Kazachstanu. W 1947 wzięła ślub (w Kazachstanie), a w 1949 roku osiadła wraz z mężem w Ostrogu. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1512
data nagrania: 19.09.2009
długość nagrania: 01:40:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Ostróg (Ostroh)
autor nagrania: Pałka Jarosław
Chomicz-Krajczyńska Amelia

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl