Portret Walentyna Chrapan
Urodziła się 14 czerwca 1931 we wsi Zakamionka w powiecie święciańskim. Matka jej była z domu Mickiewicz. Dzieciństwo spędziła u dziadków o nazwisku Jacyna w dawnym zaścianku szlacheckim Piotrowszczyzna. Rodzice jej mieli 25 hektarów ziemi. Ukończyła cztery klasy białoruskiej szkoły powszechnej. W czasie wojny rodzina jej ukrywała żydowskiego chłopca. Mając 18 lat wyszła za mąż za Jana Chrapana i urodziła dwie córki oraz syna. W 1972 roku przyjechała do Dyneburga. Po wojnie część jej rodziny wyemigrowała do Polski. W 1985 roku przeszła na emeryturę.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0812
data nagrania: 19.06.2008
długość nagrania: 00:37:00
kraj: Łotwa
miejscowość: Dyneburg (Daugavpils)
autor nagrania: Kwiecińska Magdalena
Chrapan Walentyna
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] Chrapan_Walentyna_AHM_PnW_812_01
Życie u dziadków w Piotrowszczyźnie; okupacje; aresztowanie księży katolickich; narzucona zmiana narodowości z polskiej na białoruską; nauka w szkole; bieda w domu rodzinnym; wczesne zamążpójście; życie córki w Rosji; życie pod Brasławiem;

[01, 00:05:04]
Przejście frontu; znajomi ze szkoły; ukrywanie żydowskiego chłopca; odejście żydowskiego chłopca do partyzantki; wspomnienie początku wojny;

[01, 00:10:00]
Ukrycie się w lesie w pierwszych dniach wojny; nadejście okupacji niemieckiej i represje nowego okupanta; losy Żydów za okupacji niemieckiej; druga ucieczka do lasu w lato 1941;

[01, 00:15:02]
Życie w ziemiankach; przymusowe kontrybucje i głód; praca w kołchozie; praca po wojnie jako szwaczka; wspomnienie śmierci Stalina; przyjazd do Dyneburga w 1972;

[01, 00:20:00]
Polskie kościoły w Dyneburgu; religijność Polaków w Dyneburgu i obchodzenie świąt; myśli o wyjeździe do Polski; wyjazd części rodziny do Polski; dzieci i wnuki rozmówczyni; praca i emerytura;

[01, 00:25:01]
Rozpad ZSRR; wywózki na Syberię; areał gospodarstwa rodziców; zastrzelenie Żydów w Brasławiu;

[01, 00:30:00]
Miejsce urodzenia; dziadkowie z zaścianka; panieńskie nazwisko matki; mówienie po polsku w domu; mąż żołnierzem.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl