Portret Bronisław Czerniec
Urodził się w 1935 roku we wsi Pnikut k. Mościsk. (rejon mościski obwód lwowski). Jedynym jego rodzeństwem był starszy brat. Jego dziadek (właściciel gospodarstwa rolnego) ożenił się z Niemką Marią Penner. Rodzice pochodzący z okolic Mościsk również byli gospodarzami. Ojciec Bronisława Czerńca w 1918 roku został ranny, dlatego też w 1939 roku uniknął powołania do wojska. Dziadkowie zmarli podczas epidemii tyfusu. Bronisław Czerniec  w wieku siedmiu lat rozpoczął szkołę i w roku 1949 ukończył jej siódmą klasę. W czasie wojny jedyny brat Bronisława Czerńca został aresztowany i wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec, gdzie też mieszkał po zakończeniu działań wojennych, nigdy nie wrócił do Pnikuta. Po wojnie Bronisław Czerniec pracował w kołchozie, przy przewożeniu zboża, a także jako monter instalacji elektrycznych. Także po wojnie został powołany do wojska. Wrócił z wojska i tuż po tym, w 1957 roku wziął z miejscową Polką ślub w kościele w Mościskach. Miał trójkę dzieci.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2114
data nagrania: 06.07.2010
długość nagrania: 00:42:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Pnikut
autor nagrania: Sanetra Marcin
Czerniec Bronisław
Streszczenie relacji z minutnikiem

Wybuch wojny, przybycie Sowietów, wywózki księży, bombardowania wsi; 001, 00:01-03:20 min

Praca w kołchozie, pobór do wojska, ślub po powrocie z wojska, zamknięcie miejscowego kościoła, śmierć ojca, trudności związane z ostatnim namaszczeniem i pogrzebem ojca; 001, 03:21-07:58 min

Losy dziadków, rodziców, epidemie cholery, tyfusu, duru brzusznego, stosunki narodowościowe we wsi; 001, 07:59-10:25 min

Historia Żydów z Pnikuta, ich ucieczka w czasie wojny, relacje między polskimi, a ukraińskimi mieszkańcami wsi; 001, 10:26-12:10 min

Napady okolicznych band na wioskę, pomoc polskim partyzantom, brytyjskie zrzuty zaopatrzenia dla partyzantów, starcia partyzantów z banderowcami, rozstrzelania Polaków przez Ukraińców; 001, 12:11-19:07 min

Kwaterowanie Niemców we wiosce, święta wielkanocne podczas wojny, nauka w polskiej szkole; 001, 19:08-24:55 min

Opowieść o budowaniu przez dziadka i ojca kościoła, budowa cerkwi we wsi przed kilku laty; 001, 24:56-26:45 min

Udział ojca w ramach Legionów Piłsudskiego w walkach w 1918 roku; 001, 26:46-27:51 min

Nadejście Rosjan po wycofaniu się Niemców w czasie II wojny światowej, działania NKWD, zawiązanie kołchozów, masowe wyjazdy Polaków do kraju; 001, 27:52-29:43 min

Szkolenie w kierunku: czołgista, traktorzysta lub szofer, praca przy wożeniu zboża, powołanie do wojska, powrót z wojska, ślub; 001, 29:44-31:51 min

Chrzciny córki w 1962 roku, praca po wojnie przy montowaniu instalacji elektrycznych w okolicznych wnioskach, stosunek brygadzisty do wypuszczania pracowników na święta katolicki i prawosławne; 001, 31:52-36:02 min

Namowy sowieckich władz do zapisania się do partii, wielki głód w 1941 i 1942 roku, wywózki do pracy do Niemiec, losy brata, który wywieziony do pracy do Niemiec pozostał tam po wojnie aż do śmierci, zwyczaje świąteczne w wiosce; 001, 36:03-41:40 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl