Portret Jekaterina Chlubnaja
Urodziła w 1923 roku na wsi Szrucy w obwodzie Winnickim na Ukrainie Jako dwunastoletnie dziecko została przesiedlona do Kazachstanu. Jej ojciec został określony jako osoba narodowości polskiej, ponieważ jego ojciec był Polakiem. W 1936 został przesiedlony z rodziną do Andriejewki (Kazachstan). Jekaterina Chlubnaja ukończyła 3 klasy szkoły na Ukrainie i jedną klasę w Kazachstanie. Pracowała w kołchozie, potem na poczcie, przed emeryturą pracowała jako księgowa, potem w zakładzie mlecznym. Wyszła za mąż. Miała troje dzieci.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1075
data nagrania: 19.09.2009
długość nagrania: 00:57:00
kraj: Kazachstan
miejscowość: Szortandy
autor nagrania: Kazimierczuk Sergiusz
Chlubnaja Jekaterina
Streszczenie relacji z minutnikiem

Okres przedwojenny (historia rodziny, życie codzienne na Ukrainie przed deportacją, deportacja do Kazachstanu, warunki podróży, pierwszy rok po przesiedleniu, kołchoz, szkoła, praca zawodowa) 001 od początku

Okres II wojny światowej (wojna, życie codziennie tuż po wojnie, komendantura, głód podczas wojny) 001 12 min

Tożsamość narodowa ( Polacy deportowani do Kazachstanu z Kresów II RP, tożsamość ukraińska, pochodzenie, opowieść o dziadku i ojcu) 002 od początku

Kościół i życie religijne (opowieść o kościele, księdze) 002 3 min

Życie codzienne po II wojnie światowej (dzień zakończenia wojny, kułacy, „czarny woron”, śmierć Stalina, życie po śmierci Stalina) 002 14 min

Polacy w Kazachstanie (Kazachy, życie religijne, obchodzenie świąt, opowieść o rodzinie – synach i córce) 002 19 min

fragmenty nagrania