Urodziła się 5 kwietnia 1928 w Czerniowcach jako najstarsze dziecko państwa Josipczuków. Ojciec był z pochodzenia Ukraińcem, a matka – z d. Królikowska – Polką. Eugenia Chrobaczyńska rozpoczęła edukację pod koniec lat 30., kontynuowała ją podczas wojny i zakończyła w połowie lat 40. Uczyła się w szkole polskiej, rumuńskiej i ukraińskiej. Ze względu na sytuację finansową nie podjęła studiów. Wyszła za mąż w 1946 roku. Tuż po ślubie mąż został zesłany do Jakucji – Eugenia Chrobaczyńska pojechała z nim i na zesłaniu spędzili ponad trzy lata, po czym wrócili do Czerniowiec. Po roku przenieśli się pod Storożyniec. Z kolei po kilku latach wyjechali na Syberię w celach zarobkowych; tam spędzili rok, a następnie wrócili do Czerniowiec. Mąż zmarł, gdy Eugenia Chrobaczyńska była w drugiej ciąży. Po śmierci męża podjęła pracę w transporcie, gdzie przepracowała trzydzieści lat. Urodziła dwie córki. Angażowała się w życie miejscowej parafii rzymsko-katolickiej.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1697
data nagrania: 19.05.2008
długość nagrania: 02:14:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Czerniowce (Czerniwci)
autor nagrania: Chrobaczyńska Eugenia
Madoń-Mitzner Katarzyna
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_1697_Chrobaczyńska_Eugenia_01
Przedstawienie się (imię, nazwisko, data urodzenia, pochodzenie); obchodzenie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy w rodzinnym domu; wielonarodowe sąsiedztwo rodzinnego domu w Czerniowcach; przyjaźń z żydowskim chłopcem; wybuch II wojny światowej; praca zawodowa ojca; hojność jego pracodawcy

[00:05:00, 01]
Wojenne wspomnienia; edukacja;

[00:10:00, 01]
Koniec wojny i edukacji; opowieść o rodzinie męża i zamążpójściu; powojenny głód;

[00:15:00, 01]
Aresztowanie męża i wyjazd z nim do Jakucji; opis warunków życia na zesłaniu; odwiedziny w Czerniowcach podczas zesłania;

[00:20:00, 01]
Powrót do Czerniowiec i przeprowadzka za Storożyniec; praca zawodowa; narodziny córki, wyjazd na Syberię;

[00:25:00, 01]
Warunki życia na Syberii; wspomnienia z domu rodzinnego; śmierć męża; narodziny drugiego dziecka; dalsza praca zawodowa aż do emerytury; życie rodzinne córek i wnuków;

[00:30:00, 01]
Życie rodzinne córek i wnuków; podróże do Polski; samotność;

[00:00:00] AHM_PnW_1697_Chrobaczyńska_Eugenia_02
Znajomość języków obcych; życie i praca w posiołku Czulman w Jakucji; znajomość języków w rodzinnym domu;

[00:05:00, 02]
Znajomość języków w rodzinnym domu; szkolne wspomnienia

[00:10:00, 02]
Życie parafii katolickiej w Czerniowcach przed II wojną światową i po wojnie; bierzmowanie; rozbieżności religijne w rodzinnym domu;

[00:15:00, 02]
Wielonarodowa społeczność Czerniowiec (Rumuni, Żydzi, Polacy);

[00:20:00, 02]
Uczęszczanie do szkoły rumuńskiej; polski i niemiecki – języki parafii katolickiej w Czerniowcach; historia miejscowego kościoła i księdza Krajewskiego; tygiel narodowościowy na Bukowinie;

[00:25:00, 02]
Decyzja o wyjściu za mąż za Ukraińca; wcześniejsza młodzieńcza miłość do Polaka; opowieść o adoratorach;

[00:30:00, 02]
Opowieść o adoratorach;

[00:35:00, 02]
Opowieść o rumuńskim adoratorze;

[00:40:00, 02]
Ślub kościelny; znajomość języków obcych przez dzieci rozmówczyni;

[00:00:00] AHM_PnW_1697_Chrobaczyńska_Eugenia_03
Ślub i wesele;

[00:05:00, 03]
Opowieść o akuszerce; wojenne i powojenne losy męża E. Chrobaczyńskiej,; wspomnienia dotyczące rodziny męża;

[00:10:00, 03]
Wspomnienia o siostrze męża; mieszkanie w przedwojennych i powojennych Czerniowcach,; opis domów i mieszkań;

[00:15:00, 03]
Warunki bytowe i finansowe przed wojną; sklepy w przedwojennych Czerniowcach;

[00:20:00, 03]
Warunki bytowe; żydowska dzielnica w Czerniowcach; wycieczki nad rzekę Prut;

[00:25:00, 03]
Wycieczki nad rzekę Prut; życie parafii katolickiej w Czerniowcach przed II wojną światową i obecnie; pierwsza komunia święta;

[00:30:00, 03]
Dygresja na temat współczesnej młodzieży; wielonarodowościowe i wieloreligijne świętowanie w przedwojennych Czerniowcach;

[00:00:00] AHM_PnW_1697_Chrobaczyńska_Eugenia_04
Wybuch II wojny światowej; wejście Sowietów do Czerniowiec w 1940 roku; getto żydowskie w Czerniowicach; Żydzi w obecnej Ukrainie;

[00:05:00, 04]
Zagłada Żydów w Czernowicach;

[00:10:00, 04]
Stosunki polsko-rumuńskie; stosunki polsko-ukraińskie; używanie wielu języków ze współczesnej Ukrainie; bombardowanie Czerniowiec podczas wojny; zesłanie ciotki Eugenii na Syberię

[00:15:00, 04]
Wojsko rumuńskie; opowieść o siostrach bliźniaczkach pochodzenia niemieckiego;

[00:20:00, 04]
Opowieść o siostrach bliźniaczkach pochodzenia niemieckiego; miłość do miasta rodzinnego.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl