Portret Włodzimierz Cependa
Urodził się 19 września 1924 w Dżurynie koło Czortkowa. Jego ojciec był kolejarzem, matka zajmowała się domem; rodzice posiadali również niewielkie gospodarstwo rolne. Włodzimierz Cependa spędził dzieciństwo na wsi, pomagał rodzicom na roli. W Dżurynie ukończył polską szkołę powszechną. Naukę kontynuował przez dwa lata w gimnazjum w Czortkowie. Podczas okupacji niemieckiej poszedł do technikum, jednak w 1944 roku został zmobilizowany do wojska i wywieziony wraz z armią do Taszkientu. Brał udział w walkach nad Odrą i Łabą. Po wojnie został wysłany na rok w głąb Związku Radzieckiego. Po powrocie pracował w fabryce krawieckiej.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0948
data nagrania: 07.09.2008
długość nagrania: 01:17:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Czortków (Czortkiw)
autor nagrania: Kwiecińska Magdalena
Cependa Włodzimierz
Streszczenie relacji z minutnikiem

Najwcześniejsze wspomnienia z dzieciństwa (szkoła powszechna) 001 ok. 1 min

Lata powojenne (praca w fabryce, wspomnienie o żonie) 001 ok. 2 min

Wspomnienie o rodzicach i rodzeństwie 001 ok. 3 min

Mieszkańcy regionu czortkowskiego (Ukraińcy na wsi, Polacy w miastach) 001 ok. 5,5 min

Szkoła powszechna (przedmioty, uczniowie – wielonarodowość, wycieczki szkolne, obchody 3 Maja) 001 ok. 6 min

II RP za czasów Piłsudskiego 001 ok. 9,5 min

Mieszkańcy Czortkowa przed II wojną (sklepy żydowskie, relacje polsko - ukraińskie) 001 ok. 10,5 min

Żydzi w Czortkowie (Holocaust, okupacja niemiecka) 001 ok. 13 min

Pierwsze dni wojny (wkroczenie sowietów, mobilizacja do wojska) 001 ok. 22 min

Służba w wojsku sowieckim od 1944 do 1946 (forsowanie Odry, spotkanie z wojskami amerykańskimi) 001 ok. 26,5 min

Praca zawodowa w fabryce krawieckiej 001 ok. 40,5 min

Wywózki na Sybir po wojnie, życie rodzinne 001 ok. 42 min

Losy kościoła OO. Dominikanów w czasach sowieckich 001 ok. 45 min

Mobilizacja do wojska sowieckiego obywateli polskich (pobyt w łagrach) 001 ok. 48 min

Powstawanie kołchozów (praca w kołchozie) 001 ok. 51 min

Zsyłki na Sybir 002 ok. 1 min

Śmierć Stalina 002 ok. 2 min

Losy kościoła OO. Dominikanów w Czortkowie i życie religijne w latach komunizmu 002 ok. 3 min

Banderowcy we wsi Połowce po wojnie 002 ok. 8 min

Repatriacja do Polski 002 ok. 11,5 min

Rozpad ZSRR 002 ok. 13 min

Życie na wsi przed wojną (relacje polsko – ukraińskie) 002 ok. 14 min

Losy Żydówki zastrzelonej w czasie wojny w Dżurynie 002 ok. 19 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl