Urodziła się w 1925 roku w Borysławiu, miała brata bliźniaka. Uczęszczała do polskiej szkoły - do wybuchu wojny ukończyła 7 klas. W czasie okupacji niemieckiej jej brat został wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec, Leokadia Czużdiuk szczęśliwie uniknęła wywiezienia. W czasie wojny wyjechała z Borysławia, po wojnie postanowiła pozostać w Ukraińskiej SRR. W 1952 roku wyszła za mąż, miała jedną córkę.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2004
data nagrania: 04.09.2010
długość nagrania: 00:54:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Dubno
autor nagrania: Wylegała Anna
Czużdiuk Leokadia
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:14] AHM_PnW_2004_Czuzdiuk_Leokadia_01
Dzieciństwo w Borysławiu; szkoły w Borysławiu: polskie i ukraińskie; ukończenie 7 klas przed wybuchem wojny;

[00:00:00] AHM_PnW_2004_Czuzdiuk_Leokadia_02
Okupacja niemiecka; wywiezienie brata na roboty przymusowe do Niemiec; wyjazd brata zagranicę po wojnie; decyzja Leokadii Czużdiuk o pozostaniu na Ukrainie;

[00:05:00, 02]
Strach przed banderowcami; praca u gospodarzy;

[00:10:00, 02]
Praca po wojnie jako pomoc w gospodarstwach; powojenne repatriacji - wyjazdy ludności czeskiej;

[00:15:00, 02]
Poznanie przyszłego męża (rok 1950); śmierć ojca; narodziny córki w 1952 roku i ślub;

[00:20:00, 02]
Życie codzienne w latach 50.; życie religijne - kościół w Krzemieńcu;

[00:25:00, 02]
Nauka w szkole przed wojną; osoba szkoła dla dzieci ukraińskich; dzieci żydowskie w polskiej szkole - wspomnienie koleżanek;

[00:30:00, 02]
Relacje polsko-żydowskie przed wojną; relacje z Ukraińcami; zabawy z dzieciństwa;

[00:00:00] AHM_PnW_2004_Czuzdiuk_Leokadia_03
Rozmowy w domu w języku polskim; kościół przed wojną; żałoba po śmierci J. Piłsudskiego;

[00:05:00, 03]
Wybuch wojny; okupacja sowiecka - żołnierze Armii Czerwonej; śmierć matki w 1940 roku;

[00:10:00, 03]
Warunki życia w czasie wojny; sprzedawanie towarów; decyzja o pozostaniu na Ukrainie po wojnie.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl