Urodziła się w 1930 roku w Dąbrowicy, powiat lidzki. Ojciec był Polakiem wyznania prawosławnego, matka katoliczką; mieli pięcioro dzieci. Przed wojną Irena Cybulska skończyła dwie klasy polskiej szkoły powszechnej, następnie cztery klasy szkoły białoruskiej. Po wojnie rodzina nie wyjechała do Polski w ramach repatriacji, ojciec zdecydował się pozostać w Dąbrowicy. Gospodarstwo zostało włączone do kołchozu. Irena Cybulska pracowała w kołchozie, wykonywała najprostsze prace rolne. W latach 90., po likwidacji kołchozów, przeszła na rentę.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0596
data nagrania: 05.07.2007
długość nagrania: 00:40:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Dąbrowica (Dubrowica)
autor nagrania: Sidor Mateusz
Cybulska Irena
Streszczenie relacji z minutnikiem

Opowieść o rodzicach, II wojna światowa – służba ojca w armii w 1939 roku – ok. 2 min

Okupacja niemiecka, partyzanci, wizyty partyzantów w gospodarstwie, rabunki – ok. 3 min

Kościół katolicki, święta katolickie i prawosławne (ojciec wyznania prawosławnego) – ok. 8 min

Początek wojny, wiadomość o wybuchu wojny – ok. 13 min

Repatriacja, przyczyny pozostania w Dąbrowicy, opowieść o wyjazdach do Polski, do rodziny, wujka pani Ireny – ok. 16 min

Powstanie kołchozu, praca w kołchozie – ok. 18 min

Szkoła powszechna, szkoła białoruska, nauczyciele w szkole – ok. 21 min

Uroczystości religijne, święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc, aresztowanie księży, zamknięcie kościołów – ok. 24 min

Śmierć Stalina – ok. 30 min

Wyjazdy do Polski na Ziemie Zachodnie do wujka, odwiedziny rodziny w Dąbrowicy – ok. 33 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl