Portret Stefania Charczenko
Urodziła 15 marca 1945 w Słonimiu, jako córka Ludwika i Konstancji Harkowych. Miała troje rodzeństwa: dwie siostry, Helenę i Teresę (bliźniaczka) oraz brata Bogdana. Przed wojną rodzice mieli 10 hektarowe gospodarstwo pod Sokołowem, w pobliżu Słonimia (obecnie na tym terenie stoją dwie fabryki). Do pomocy zatrudniali jednego parobka. Już we wrześniu 1939 roku, po wkroczeniu Sowietów na tereny Kresów Wschodnich, rodzina straciła całe gospodarstwo rolne. Nigdy nie odzyskała też swojej ziemi. Po II wojnie światowej ojciec pracował m.in. na kolei oraz na budowie. Dorabiał także jako fotograf, wykonując zdjęcia i portrety w okolicznych wsiach. Tej profesji nauczył także swoje córki. W 1963 roku Stefania Charczenko ukończyła szkołę średnią, wyuczając się zawodu szwaczki i krojczyni. Dzięki ojcu umiała także wywoływać fotografie. Zatrudniła się w niewielkim zakładzie fotograficznym w Słonimiu, gdzie obsługiwała laboratorium fotograficzne. W 1973 roku wyszła za mąż. Była członkiem partii komunistycznej.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1936
data nagrania: 24.08.2010
długość nagrania: 01:14:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Słonim
autor nagrania: Stopa Magdalena
Charczenko Stefania
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_1936_Charczenko_Stefania_01
Przytoczenie wspomnień rodziców z okresu II wojny światowej i okupacji niemieckiej (chowanie się w piwnicy przed nalotami); egzekucje na rynku wykonywane przez niemieckich żołnierzy;

[00:05:01]
Egzekucje Żydów na Pietralewickiej Górze; przedwojenna społeczność żydowska w Słonimiu; sklepy żydowskie; okres przedwojenny w domu Stefanii Charczenko (prace gospodarskie wykonywane do zimy; prace domowe robione w trakcie zimy)

[00:00:00] AHM_PnW_1936_Charczenko_Stefania_02
Gospodarstwo rodziców;

[00:05:03]
Opis bolszewików wkraczających do Słonimia w 1939 roku; opis sowieckich kobiet chodzących po ulicach w koszulach nocnych (sądząc że to sukienki); prace w gospodarstwie rodziców, uprawy, hodowane zwierzęta;

[00:10:00]
Potrawy świąteczne gotowane przed wojną, pieczone ciasta (mazurki, sękacze (bakuchany)); zniszczenia wojenne miasta podczas odwrotu Niemców w 1944 roku;

[00:15:00]
Odbudowa po wojnie zniszczonej cerkwi oraz kościoła św. Andrzeja w 1992;

[00:20:01]
Zrujnowana synagoga w Słonimiu; zrujnowany budynek teatru przy dworze Ogińskiego;

[00:25:02]
Życie codzienne rodziny po wojnie; opis pracy ojca jako fotografa; nauka szycia na maszynie; ubrania szyte przez matkę Stefanii Charczenko dla dzieci;

[00:30:00]
Przyczyny pozostania w Słonimiu po wojnie; rodzina w Polsce; różne miejsca zatrudnienia ojca Stefanii Charczenko;

[00:35:01]
Praktyki religijne, próba uczestniczenia w życiu religijnym, donosy na osoby chodzące do kościoła, prześladowania dzieci katolików w szkole; problemy językowe w szkole; obchodzenie świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Zielonych Światek; opis ozdób choinkowych własnej roboty;

[00:40:00]
Wykonywanie własnoręcznie szopki bożonarodzeniowej; praktyki religijne matki Stefanii Charczenko; najbliższe otwarte kościoły w okolicy Słonimia;

[00:00:00] AHM_PnW_1936_Charczenko_Stefania_03
Refleksja na temat zżycia rodziny, bliskich relacji i gościnności wobec innych ludzi; zabawy dzieci w ogrodzie;

[00:05:00]
Wspólne spędzanie świąt Bożego Narodzenia z rodzeństwem, dziećmi i wnukami; organizacja szkoły po wojnie w Słonimiu;

[00:10:00]
Przynależność Stefanii Charczenko do Wszechzwiązkowej Organizacji Pionierskiej imienia W.I. Lenina; obowiązek uczestniczenia w pochodach pierwszomajowych; zatrudnienie w zakładzie fotograficznym;

[00:15:00]
Praca w zakładzie fotograficznym przez wiele lat przy wywoływaniu zdjęć;

[00:20:04]
Nauka szycia i krojenia w ostatniej klasie szkoły średniej; wyjście za mąż w 1973; chrzest i pierwsza komunia udzielone przez księdza Dragiela w latach 60.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl