Urodziła 20 listopada 1920 w Nowym Sołońcu. Przed wojną ukończyła 7 klas szkoły podstawowej (nauka odbywała się w języku rumuńskim i polskim). W czasie okupacji niemieckiej w jej domu znajdował się sztab. W 1944 roku cała wieś została spalona, a mieszkańcy ewakuowali się w kierunku wsi Tereblecze. Po wojnie Zyta Chachuła wyszła za mąż, urodziła trójkę dzieci. Zajmowała się pracą na roli i prowadzeniem gospodarstwa domowego.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2334
data nagrania: 23.06.2011
długość nagrania: 00:43:00
kraj: Rumunia
miejscowość: Nowy Sołoniec (Solonețu Nou)
autor nagrania: Kozłowska Agnieszka
Chachuła Zyta
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_2334_Chachuła_Zyta
Początek wojny; wkroczenie Niemców i ostrzeliwanie domu; ewakuacja z rodzinnej wsi; pozostanie matki Zyty Chachuły w domu (pilnowanie trzody); przyjście żołnierzy do domu i zabranie matki;

[01, 00:05:00]
Powrót do rodzinnego domu; kradzież sprzętów domowych; wyjazd ciotki i wuja (Stanisława Moskala) do Polski; udział narzeczonego Zyty Chachuły w wojnie (pobyt w obozie);

[01, 00:10:00]
Wizyty u adwokata i próby otrzymania renty z powodu pobytu męża w obozie; wyjazd brata – Czesława do Polski; spotkanie z bratem; śmierć brata; praca na roli; wspomnienie dziadków – przybycie na Bukowinę;

[01, 00:15:00]
Stosunki między Polakami i Ukraińcami; polska szkoła przed wojną; ukończenie 7 klas przed wojną; pierwsza komunia święta; obchodzenie świąt religijnych;

[01, 00:20:00]
Odpust i procesja w kościele; dożynki i święcenie wianków; wkroczenie Niemców do Nowego Sołońca;

[01, 00:25:00]
Wkroczenie Rosjan; porównanie między okupacją niemiecką i sowiecką; sztab w domu Zyty Chachuły; rozkradanie majątków przez Rosjan;

[01, 00:30:00]
Przechodzenie frontu; opowieść męża o pobycie w łagrze; chodzenie do kościoła w czasie wojny; nauka języka rumuńskiego po wojnie; wyjście za mąż w 1946 roku; wyjazdy Polaków z Bukowiny; kontakty z bratem, który wyjechał do Polski; tożsamość narodowa.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl