Urodziła się w 1938 roku w Otyni (stąd pochodzili również jej rodzice). Ojciec - Franciszek był krawcem, matka - Anna (z domu Pień) pracowała w kołchozie. Miała jednego brarat. Rozalia Czarnooka przez całe życie pracowała jako krawcowa. W latach 60. wyszła za mąż, urodziła trzech synów.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2497
data nagrania: 23.07.2011
długość nagrania: 00:44:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Ottynia (Otynija)
autor nagrania: Pałka Jarosław
Czarnooka Rozalia
Streszczenie relacji

Szkoła w Ottyni; relacje polsko-ukraińskie tuż po wojnie; kołchoz i jego funkcjonowanie (lata 50-60.); zawód krawcowej; wygląd Ottyni w okresie powojennym; życie religijne w Ottyni (ceremonie religijne, duchowni); losy kościoła w Ottyni w czasach sowieckich oraz w niepodległej Ukrainie.

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl