Portret Wanda Czajkowska
Urodziła się 7 stycznia 1926 w Łucku (II RP). Jej ojciec – Tomasz Czajkowski, był Polakiem, ale do Łucka przyjechał z Chabarowska, natomiast matka – Stefania (z domu Semeniuk), urodziła się i przez całe życie mieszkała w Łucku. Wanda Czajkowska była jedną z trojga rodzeństwa. Ojciec pracował w łuckiej fabryce betonu, natomiast matka zajmowała się domem i krawiectwem. Przed wojną Wanda Czajkowska ukończyła polską Szkołę Powszechną nr 3 w Łucku, mieszczącą się w Zamku Lubarta, później kontynuowała naukę. Po wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej i wkroczeniu hitlerowców do Łucka po łapance w kinie trafiła na roboty przymusowe do Niemiec. Przed dotarciem na miejsce trafiła do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie spędziła 6 miesięcy, czekając na dalszy transport. Trafiła ostatecznie do Monachium i została przydzielona do pracy w monachijskiej restauracji. Po wyzwoleniu Monachium przez wojska USA, Wanda Czajkowska wróciła do Polski i rozpoczęła pracę w jednej z łódzkich fabryk. W 1947 roku zdecydowała się na powrót do rodzinnego Łucka, gdzie wciąż mieszkała jej rodzina. Otrzymała pracę w fabryce obuwia, jednak władze – w związku z jej pracą w Niemczech – zmusiły ją do ośmiomiesięcznego wyjazdu do Woroszyłowska, gdzie trafiła do fabryki krawężników. W 1948 roku ponownie przyjechała do Łucka, gdzie podjęła pracę w tej samej fabryce obuwia. Przepracowała tam łącznie trzydzieści osiem lat. Wanda Czajkowska była zamężna, urodziła jednego syna. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1465
data nagrania: 16.09.2009
długość nagrania: 01:11:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Łuck (Łućk)
autor nagrania: Czajkowska Wanda
Sanetra Marcin
Streszczenie relacji z minutnikiem

Intro 001 00:01-00:13 min

Dzieciństwo, polska szkoła w Łucku, święta 001 00:14-2:40 min

Wojna - pierwsza okupacja sowiecka 001 2:41-04:06 min

Okupacja niemiecka- łapanka i wywózka na roboty, pobyt w Dachau 001 04:07-07:26 min

Praca przymusowa w Niemczech (jako pomoc w restauracji) 001 07:27-09:19 min

Zakończenie wojny, powrót do Polski, praca po wojnie 001 09:20-10:32 min

Prześladowanie przez władze po powrocie do Łucka 001 10:33-12:14 min

Przymusowy wyjazd do pracy do Woroszyłowska 001 12:15-14:48 min

Codzienne życie po 1990 r., praca w Towarzystwie Polskim, wyjazdy do Polski 001 14:49-19:22 min

Historia rodziny 002 00:01- 02:13 min

Wspomnienia ze szkoły 002 02:14- 04:50 min

II wojna światowa, bombardowania 002 04:51- 06:33 min

Narodowości w Łucku i okolicy przed wojną- Ukraińcy i Żydzi 002 06:34-08:34 min

Wkroczenie wojsk sowieckich do Łucka w 1939 i okupacja 002 08:35-11:56 min

Wojna sowiecko-niemiecka i okupacja hitlerowska 002 11:57-13:25 min

Transport na roboty do Niemiec 002 13:26-15:35 min

Pobyt w obozie w Dachau 002 15:36- 18:29 min

Wyjazd do arbeitsamtu do Monachium, praca „u Niemki”, wkroczenie armii USA 002 18:30-22:12 min

Podróż do Łucka, sytuacja po przyjeździe, praca, agitacja komunistyczna 002 22:13- 31:00 min

Rozrywki, życie codzienne w Łucku przed wojną, życie po 1990 002 31:01-33:48 min

Powody decyzji o pozostaniu w ZSRR 002 33:49-35:19 min

Historie rodziców, rodziny 002 35:20-39:14 min

Losy przedwojennych znajomych 003 00:01-02:49 min

Wspomnienia z pobytu w Dachau 003 02:50-07:32 min

Stosunki z pracodawczynią i jej rodziną podczas pracy przymusowej w Niemczech 003 07:33-12:33 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl