Portret Zofia Czupachina-Weber
Urodziła się 7 maja 1926 we Lwowie. Ojciec pracował w fabryce cukierków, zmarł w 1931 roku. Zofia Czupachina-Weber wraz z matką dostała się pod opiekę państwa Olszewskich – właścicieli kamienicy, w której mieszkały. Po wkroczeniu Rosjan i aresztowaniu Olszewskiego musiały radzić sobie same: Zofia Czupachina-Weber pracowała najpierw w drukarni, potem w szpitalu, matka przez dłuższy czas gotowała w szpitalnej kuchni. Tuż po wojnie, pod groźbą wywózki na Sybir, Zofia Czupachina-Weber wyszła za mąż za Włodzimierza Czupachina. Zmarł w 1971 roku. Zofia Czupachina-Weber po wojnie pracowała jako kontroler zakładów telewizyjnych. Wielokrotnie odwiedziła Polskę. Urodziła syna.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0570
data nagrania: 09.09.2007
długość nagrania: 01:36:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Lwów (Lwiw)
autor nagrania: Filipkowski Piotr
Czupachina-Weber Zofia
Streszczenie relacji z minutnikiem

Praca ojca w fabryce cukierków Zalewskiego – ok. 0:30 min 01

Śmierć ojca, praca matki u państwa Olszewskich, opis rodziny Olszewskich – ok. 3:40 min

Wybuch wojny – ok. 4 min

Pierwsza okupacja sowiecka, emocje na widok sowieckich żołnierzy – ok. 5 min

Przynależność pana Olszewskiego do Towarzystwa Strzeleckiego, opis bożonarodzeniowych odwiedzin Zofii Czupachiny w więzieniu dla politycznych więźniów – ok. 6:45 min

Aresztowanie pana Olszewskiego przez Sowietów, trudna sytuacja materialna Zofii Czupachiny, jej mamy i pani Olszewskiej – ok. 8:50 min

Jednodniowa praca matki Zofii Czupachiny w cegielni, aresztowanie matki i zwolnienie – ok. 14 min

Opis kolejnych aresztowań w kamienicy - ok. 18:50 min

Opis zajęcia kamienicy przez Sowietów – ok. 22:30 min

Rozstrzelanie przez Niemców lwowskich profesorów – ok. 23:50 min

Opis kamienicy i przylegającego do niej ogrodu, zniszczenia poczynione przez zakwaterowanych w niej Sowietów – ok. 25:50 min

Praca matki w czasie wojny w przyszpitalnej kuchni – ok. 28:10 min

Uczęszczanie do ukraińskiej szkoły – ok. 29 min

Okupacja niemiecka, praca Zofii Czupachiny w drukarni – ok. 30:45 min

Choroba matki, praca Zofii Czupachiny w szpitalu – ok. 33: 50 min

Druga okupacja sowiecka, powrót Zofii Czupachiny do szkoły, próba dostania się na studia medyczne – ok. 34:45 min

Zamążpójście Zofii Czupachiny, brak akceptacji matki, pierwsze lata po ślubie – ok. 37:10 min

Powody, dla których nie wyjechała do Polski – ok. 7 min 02

Lata po wojnie, praca w zakładach kosmetycznych, praca męża jako kierowcy – ok. 8 min

Opowieść o synu, czasy powojenne – ok. 9:55 min

Druga okupacja sowiecka, próba pochowania ojca koleżanki – ok. 17:20 min

Lata 70 – częste kontakty ze znajomymi, którzy po wojnie wyjechali do Polski, wycieczki do Polski – ok. 22:10 min

Ciężkie życie na emeryturze – ok. 24:20 min

Pierwsza okupacja sowiecka, śmierć pani Olszewskiej – ok. 33:30 min

Okupacja niemiecka, rozstrzelanie sąsiada – ok. 35:30 min

Sąsiad Erbst, Żyd – ok. 39:20 min

Okupacja niemiecka, mordowanie Żydów – ok. 41:30 min

Represje tuż po wojnie – ok. 45:20 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl