Portret Emilia Chylińska
Urodziła się 22 kwietnia 1936 we wsi Stanielewicze dziesięć kilometrów od Wołkowyska. Z tej wsi pochodziła również matka Emilii Chylińskiej, która zmarła tragicznie w 1946 roku. Rodzina Emilii Chylińskiej była przed wojną zamożna, posiadała duże gospodarstwo rolne. Emilia Chylińska miała sześcioro rodzeństwa – trzy siostry i trzech braci. Jeden z nich należał do polskiej partyzantki działającej po wojnie na Białorusi. W 1950 roku aresztowano go, osadzono w Grodnie a następnie rozstrzelano. Po aresztowaniu brata, resztę rodziny – pięcioro dzieci wraz z ojcem - wywieziono do Kazachstanu. Po kilku latach, kiedy można już było opuścić miejsce zsyłki trzy siostry Emilii Chylińskiej wyjechały do Polski. Emilia Chylińska nie zdecydowała się na powrót. Pracowała w kołchozie w okolicach Astany, a następnie w Karagandzie, gdzie pracowała na kolei jako zwrotnicowa. Po kilku latach ze względu na surowy klimat opuściła Karagandę i pracowała w młynie. Wyszła za mąż, urodziła trójkę dzieci. Z powodów ekonomicznych i ciężkich warunków życia w Kazachstanie po rozpadzie ZSRR rodzina państwa Chylińskich opuściła Kazachstan w 1998 roku i przyjechała na Białoruś osiedlając się w Wołkowysku.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1966
data nagrania: 27.08.2010
kraj: Białoruś
miejscowość: Wołkowysk (Waukawysk)
autor nagrania: Pruszyński Konrad
Chylińska Emilia
Streszczenie relacji z minutnikiem

Wspomnienia rodzinne (aresztowanie, wywózka do Kazachstanu); 0001 ok. 1 min

Życie codzienne i praca w kołchozie w Kazachstanie; 0001 ok. 4 min

Wspomnienia rodzinne (przedwojenne Stanielewicze); 0001 ok. 10 min.

Początek II wojny światowej (wejście sowietów do Stanielewiczy, ukrywanie się w lesie); 0001 ok. 14 min

Wojna sowiecko-niemiecka (śmierć niemieckiego urzędnika, odwet, rozstrzelanie mieszkańców Szawlicz); 0001 ok. 17 min

Koniec wojny i ciężkie warunki życia powojennego na Białorusi; 0001 ok. 22 min

Życie religijne w Kazachstanie; 0001 ok. 24 min

Aresztowanie i wywózka do Kazachstanu; 0002 ok. 1 min

Życie codzienne w Kazachstanie; 0002 ok. 6 min

Warunki życia w Kazachstanie (kolejne przeprowadzki – Akmolińsk, Karaganda, Kaczytał); 0002 ok. 11 min

Życie zawodowe w Kazachstanie (praca na kolei, we młynie); 0002 ok. 21 min

Życie religijne w Kazachstanie (chrzest, ślub); 0002 ok. 24 min

Życie rodzinne w Kazachstanie (podróże ojca pani Emilii); 0002 ok. 27 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl