Portret Halina Czyszewicz
Urodziła się 8 grudnia 1935 we wsi Mazulewszczyzna na Kresach Wschodnich II RP, jako jedno z siedmiorga dzieci Wincentego oraz Rufiny Tryzno (z domu Sobol). Rodzice byli rolnikami, zajmowali się niedużym gospodarstwem rolnym. Okres II wojny światowej rodzina Tryzno spędziła we wsi Mazolewszczyzna k. Iwieńca. W czasie okupacji niemieckiej musieli się ukrywać w lesie, gdy Niemcy palili okoliczne wioski, które współpracowały z oddziałami partyzanckimi. Ojciec zmarł w 1944 roku. Po wojnie Halina Czyszkiewicz ukończyła pięć klas w szkole białoruskiej. Nie mogła kontynuować nauki, musiała pomagać matce przy gospodarstwie. Pracowała w kołchozie, gdzie zajmowała się uprawą lnu. Później znalazła pracę w restauracji jako kucharka. W 1956 roku wyszła za mąż za Tadeusza Czyszewicza, urodziła jednego syna.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1299
data nagrania: 22.06.2009
kraj: Białoruś
miejscowość: Iwieniec (Iwianiec)
autor nagrania: Kozłowska Agnieszka
Czyszewicz Halina
Streszczenie relacji z minutnikiem

Intro 001 00:01- 00:15 min

Dzieciństwo, dom, rodzina 001 00:16- 4:33 min

Wybuch II wojny światowej, okupacja sowiecka 001 4:34- 7:37 min

Praca na roli, koligacje rodzinne 001 7:38- 9:00 min

Okupacja sowiecka, wywózki na Syberię 001 9:01- 12:35 min

Partyzanci, okupacja niemiecka 001 12:36- 7:55 min

Okupacja niemiecka, palenie wsi 001 17:56 - 19:52 min

Partyzanci 001 19:53 – 20:20 min

Stosunki polsko- żydowskie, Holokaust 001 20:21- 21:06 min

Wywózki do Niemiec na roboty przymusowe 001 21:07- 21:55 min

Koligacje rodzinne Tryznów 001 21:56-24:00 min

Palenie wsi przez Niemców, okupacja niemiecka 001 24:01 – 26:40 min

KOP 001 26:41- 28:00 min

Codzienność powojenna na Białorusi 002 00:01- 2:26 min

Kołchoz 002 2:27 – 4:11 min

Wyjście za mąż, urodzenie dziecka, tajny chrzest 002 4:12- 7:18 min

Życie religijne po wojnie 002 7:19- 11:43 min

Codzienność powojenna: praca, dom, rodzina 002 11:43-14:34 min

Pierwsza komunia święta syna Haliny Czyszewicz 002 14:35- 18:43 min

Piosenki i wiersze (przyśpiewka weselna, piosenka o Stefani Rudeckiej, 002 18:44 -24:23 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl