Urodziła się 26 września 1926 w Łucku (II RP). Rodzina pochodziła z Wołynia. Ojciec był kowalem i prowadził własny warsztat. W domu mówiło się po polsku. Rodzina mieszkała najpierw przy ulicy Włodzimierskiej 56 w Łucku, a w 1937 roku przeprowadziła się do nowego domu. Maria Chudociopłowa miała sześcioro rodzeństwa. Ukończyła do wojny pięć klas polskiej szkoły i prawdopodobnie dwie klasy za czasów sowieckich tj. do 1941 roku. Przed wojną chodziła do szkoły w Łucku oraz dwa lata (1937-1939) w okolicy Brzeżan, gdzie mieszkała z rodziną siostry swojej matki i wuja, który był policjantem. Po wojnie ojciec nie chciał wyjeżdżać do Polski. Maria Chudociopłowa przez 26 lat pracowała jako krawcowa. Jej mąż pochodzi z okolic Kurska, mieli czwórkę dzieci. Wiele razy po wojnie odwiedzała Polskę, gdzie od 1945 roku mieszkał jej brat. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1506
data nagrania: 16.09.2009
długość nagrania: 01:33:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Łuck (Łućk)
autor nagrania: Chudociopłowa Maria
Pałka Jarosław
Streszczenie relacji z minutnikiem

Rodzina, dzieci – córki, synowie, ojciec i jego praca, przeprowadzka do nowego domu około 1937 roku 001 od początku

Opinia o polskich czasach przed wojną, siostra i starszy brat biorą udział w wojnie, bracia, siostry, ich losy, rodzina w Polsce, nauka – dwie szkoły w przedwojennej Polsce i ukończone 5 klas, szkoła „za Sowietów”, szkoła „na Krasnem” (przedmieście Łucka), dzieci różnych narodowości, losy ojca w okolicy pierwszej wojny światowej, poznanie się rodziców, sąsiedzi rodziny w domu „na Krasnem”, obowiązki w domu, okolice domu rodzinnego – topografia, rzeka Styr, zabawy, rodzina pochodząca z Wołynia 001 ok. 8 min

Druga szkoła po przeprowadzce do nowego domu, murowana szkoła, charakterystyka przedwojennego Łucka, topografia, domy, ulice, walki w Łucku w 1939 roku 001 ok. 24 min

Żydzi w Łucku, sklepy żydowskie, bieda za czasów polskich, lody jako rarytas 001 ok. 33 min

Kościół przedwojenny, seminarium, losy kościoła w czasach sowieckich, charakterystyka przedwojennego Łucka, stacja kolejowa i kolej, przeprowadzka do Stanisławowa do siostry matki i jej męża policjanta, a następnie przeprowadzka z nimi do Brzeżan, szkoła w okolicy Brzeżan, list do domu z prośbą o powrót do domu, powrót do domu w sierpniu 1939, dwa lata w okolicach Brzeżan, szkoła w okolicach Brzeżan, pałac w okolicach Brzeżan i policja 002 od początku

Stacjonowanie polskiej policji w pałacu w okolicach Brzeżan, mieszkanie przy pałacu, charakterystyka wojsk sowieckich w 1939 roku, szkoła w czasach 1937-1939 002 ok. 12 min

Wkroczenie Niemców w 1941 roku a wkroczenie sowietów w 1939 roku, ocena wyglądu żołnierzy i wojsk, kołchoz organizowany przez sowietów, praca ojca za okupacji, siostra i brat na wojnie, ich dalsze losy po wojnie, los Żydów w Łucku, getto w Łucku, brat matki zabrany przez Niemców do zakopywania trupów, miejsce po getcie, nowe budynki w miejscu zniszczonego getta 002 ok. 17 min

Przejście Rosjan w 1944 roku, brak walk w mieście, katedra w Łucku czynna, zamknięcie katedry, chrzczenie dzieci w katedrze we Lwowie 003 od początku

Praca zawodowa – krawcowa, 26 lat pracy zawodowej, chrzczenie dzieci, katolicyzm i prawosławie –zobowiązanie do współpracy wszystkich ludzi, mąż pochodzący spod Kurska 003 ok. 7 min

Kwestia wyjechania do Polski po wojnie, brak chęci do wyjazdu ze strony ojca, rodzina, krewni mieszkający obecnie w Polsce i na Ukrainie, zagrożenie ze strony Ukraińców w czasie wojny, strach przed wojnami 003 ok. 14 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl