Portret Nina Czarna
Urodziła się w Pińsku 14 kwietnia 1929 jako jedno z trojga dzieci Daniela oraz Marii (z domu Kulik) Germanowiczów. Ojciec był Białorusinem, a mama Rosjanką. Miała dwóch braci – Wiktora (ur. 1919) oraz Jerzego (ur. 1932). Ojciec pracował w gimnazjum męskim w Pińsku, dzięki czemu cała rodzina mogła mieszkać w gmachu szkoły. Mama zajmowała się prowadzeniem herbaciarni dla profesorów. W 1938 roku ojciec dostał pracę w gimnazjum w Ostrowie Mazowieckim, w związku z czym rodzina przeprowadziła się tam.  Po wybuchu wojny i ewakuacji z miasta rodzice podjęli decyzję o powrocie do Pińska. 14 kwietnia 1940 cała rodzina Germanowiczów została aresztowana i zesłana do Kazachstanu w Związku Radzieckim. Przez cały okres pobytu na zesłaniu mieszkali w kilku kołchozach: Karlowka, Kiryłowka oraz Kuszmurun. Nina Czarna chodziła tam do szkoły przez dwa lata. Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej w 1941 roku ojciec został powołany do wojska, jednak ze względu na wiek został zwolniony ze służby i powrócił do Pińska. Mimo wielu starań ojca przez długi czas jego rodzina pozostawała na zesłaniu. W 1946 roku Nina Czerną wraz z matką i młodszym bratem dostali zezwolenie na powrót do domu i wrócili do Pińska. Nina Czarna wyszła za mąż za Ukraińca. Pracowała w przedszkolu jako wychowawczyni dzieci, a następnie w towarzystwie ubezpieczeniowym. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0715
data nagrania: 07.05.2008
długość nagrania: 03:06:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Pińsk (Pinsk)
autor nagrania: Żłobecka Karolina
Czarna Nina
Streszczenie relacji z minutnikiem

Wspomnienia z dzieciństwa (dom rodzinny, rodzice, praca ojca, rodzeństwo, mieszkanie na terenie polskiego gimnazjum, sąsiedzi, służba wojskowa brata i jej wpływ na wybór narodowości, wojenne losy brata, zmiana miejsca pracy taty, przeprowadzka do Ostrowa Mazowieckiego, życie codzienne w Ostrowiu) – 001, ok. 1 min

Wojenne losy (wybuch wojny, ucieczka z Ostrowia, powrót do Pińska, powrót brata z wojska i aresztowanie go przez NKWD) 001, ok. 4 min

Deportacja do Kazachstanu (aresztowanie, podróż w wagonach bydlęcych, życie w kołchozie w Karlowce, przeniesienie do kołchozu Kiryłowka, praca ojca, stosunki między wywiezionymi Polakami, pobyt w Kuszmurunie, warunki mieszkalne, szkoła, wieści od zesłanego do łagru brata, pobór do wojska, ojciec powołany do służby, życie bez ojca, jedzenie, choroby) 001, ok. 6 min

Powrót do Pińska (starania ojca o zwolnienie rodziny z zesłania, podróż do domu, pierwsze lata po wojnie) 001, ok. 17 min

Życie po wojnie w Pińsku (zamążpójście, zmiany mieszkań, praca zawodowa w przedszkolu i ubezpieczeniach) 001, ok. 19 min

Obecne życie (emerytura, leczenie, warunki życia, polskość, działalność polskiego środowiska po 1990, pomoc z Polski, spotkania Polaków) 001, ok. 23 min

Wspomnienia z zesłania (warunki mieszkaniowe, religijność, życie młodzieży, jedzenie, ubrania, Niemcy z Powołża, inne zesłane narodowości, dzień pracy w Kuszmurunie, wypadki przy pracy na zesłaniu) 002, ok. 1 min

Dom rodzinny (pochodzenie rodziców, ojciec Białorusin, mama Rosjanka znad Bajkału, historia znajomości ojca i matki, historia rodziny) 002, ok. 8 min

Gimnazjum męskie w Pińsku (praca rodziców, herbaciarnia mamy, miejsce zamieszkania w gimnazjum, szkoła, religia w szkole, religijność, koleżanki ze szkoły, Żydzi, uczniowie, wygląd szkoły, święta w szkole) 002, ok. 13 min

Życie codzienne (Pińsk, wolny czas, Poleszucy, jarmarki, szkoła, różnorodność narodowościowa w szkole) 003, ok. 13 min

Pobyt w Ostrowiu Mazowieckim (wyjazd do Ostrowa, mieszkanie w gimnazjum w Ostrowie; początek wojny, pierwsze bombardowania, ewakuacja i piesza ucieczka z Ostrowa do Łukowa Podlaskiego, decyzja o powrocie do Pińska, podróż do Pińska, Niemcy) 003, ok. 29 min

Okupacja sowiecka w Pińsku (mieszkanie, „zupa nic”, święta, szkoła, aresztowanie starszego brata) 004, ok. 3 min

Kazachstan (aresztowanie, mieszkanie w barakach, towarzysze na zesłaniu, wygląd baraków, wolne dni, zwykły dzień na zesłaniu, przyjazd deportowanych Niemców, szkoła w Kuszmurunie, życie religijne, święta, jedzenie, choroby) 004, ok. 15 min

Powrót do Pińska (otrzymanie pozwolenia, podróż do domu, życie po 1946, praca, małżeństwo, dzieci, w domu mówili po rosyjsku, rodzina, praca zawodowa) 004, ok. 40 min

Podróże (pierwsza wizyta w Polsce – 1972 rok, paczki z Ameryki, pobyt w Ameryce) 005, ok. 28 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl