Urodził się w 1936 roku we wsi położonej nieopodal miasta Postawy. Po wojnie jego ojciec została aresztowany i deportowany na Syberię (do domu powrócił w związku z amnestią po śmierci Stalina. Tadeusz Czerniawski w latach 50. odbył służbę wojskową w Armia Radzieckiej. W 1958 roku przeprowadził się do Kłajpedy. Przez całe życie pracował jako marynarz i pływał po Morzu Bałtyckim. Ożenił się, miał dwóch synów. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0825
data nagrania: 17.08.2008
długość nagrania: 00:42:00
kraj: Litwa
miejscowość: Kłajpeda (Klaipėda)
autor nagrania: Derezińska-Osiecka Magdalena
Czerniawski Tadeusz Władysław
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0825_ Czerniawski_Tadeusz_transkrypcja_01
Służba wojskowa; praca w latach 50.;

[00:05:00, 01]
Życie codzienne po przejściu na emeryturę; nauka w szkole w j. białoruskim;

[00;10:00, 01]
Koniec wojny; spalenie rodzinnej wioski; ukrywanie się ojca w czasie wojny (strach przed aresztowaniem); służba ojca w Wojsku Polskim (przed wojną);

[00;15:00, 01]
Aresztowanie ojca pod koniec lat 40.; zesłanie ojca na Syberię; służba wojskowa w Mińsku (rok 1955);

[00:20:00, 01]
Poznanie przyszłej żony; warunki mieszkaniowe w latach 50. i 60.;

[00:25:00, 01]
Nauka języka polskiego; przeprowadzka do Kłajpedy pod koniec lat 50.; praca jako marynarz;

[00:30:00, 01]
Port w Gdyni; znajomość j. polskiego w rodzinie;

[00:35:00, 01]
Refleksja o warunkach życia w okresie ZSRR; łowienie ryb na morzu.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl