Portret Stanisława Ciwka
Urodziła się 17 lutego 1928 w Stanisławowie. Ojciec, Michał Chmielowski, przed wojną pracował jako kolejarz, po wkroczeniu Sowietów stracił pracę. Rodzina żyła ze zbioru i sprzedaży ziół. Stanisława Ciwka przed wojną ukończyła 4 klasy, w czasie wojny kontynuowała naukę, uczęszczała do szkoły krawieckiej i kolejowej. Do 1948 roku skończyła 10 klas. Za mąż wyszła w 1948 roku, za Ukraińca. Po wojnie pracowała jako sprzedawczyni w sklepie spożywczym. Ma dwoje dzieci. W Polsce była wielokrotnie w odwiedzinach u brata.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0473
data nagrania: 10.09.2007
kraj: Ukraina
miejscowość: Iwano-Frankiwsk (Iwano-Frankiwśk)
autor nagrania: Ciwka Stanisława
Filipkowski Piotr
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0473_Ciwka_Stanisława
Przedstawienie się, data i miejsce urodzenia; dzieciństwo, nauka w szkole podstawowej i w szkole krawieckiej; zajęcia rodziców;

[00:05:00]
Rodzeństwo (brat i jego rodzina), praktyki religijne przed wojną, nauka w szkole podstawowej po wojnie, zmiana miejsca zamieszkania w czasie wojny, niemieccy mieszkańcy Stanisławowa;

[00:10:00]
Dzieciństwo; Żydzi w przedwojennym Stanisławowie; stosunki między Polakami a Ukraińcami przed wojną; nauka w szkole podstawowej; początek okupacji radzieckiej w 1939 r.;

[00:15:00]
Szkoła podczas okupacji radzieckiej; represje; utrata pracy przez ojca; początek okupacji niemieckiej;

[00:20:00]
Powstanie getta w Stanisławowie; represje wobec Żydów; zajęcia ojca i brata podczas okupacji; nauka w szkole krawieckiej; wyzwolenie; kontynuacja nauki w szkole podstawowej;

[00:25:00]
Małżeństwo; dzieci (syn i córka); decyzja o pozostaniu w ZSRR; wyjazd brata do Polski; rodzina w Polsce;

[00:30:00]
Śmierć rodziców; wyjazdy do Polski; praca w sklepie; ocena decyzji o pozostaniu w ZSRR; relacje polsko-ukraińskie w Stanisławowie;

[00:35:00]
Wyjazdy do Polski; stosunek dzieci do polskości; wnuczka w Stanach Zjednoczonych; środowisko polskie na Ukrainie współcześnie;

[00:40:00]
Środowisko polskie na Ukrainie; wspólne wyjazdy do Polski.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl