Kazimiera Wachowska

Biełojarka

Kazimierz Wafiek

Mozyrz (Mazyr)

Antonina Wajwod

Kriwoszejno

Waleria Walicka

Soleczniki (Šalčininkai)

Waleria Walukiewicz

Kowno (Kaunas)

Genowefa Wasilewska

Kowno (Kaunas)

Bronisław Wasilewski

Głębokie (Hłybokaje)

Stanisława Waskowska

Kokczetaw (Kökszetau)

Jadwiga Waszczuk

Lwów (Lwiw)

Janina Wengłowska

Dołbysz (Dowbysz)

Zygmunt Wengłowski

Żytomierz (Żytomyr)

Władysława Wennyczuk

Czortków (Czortkiw)

Weronika Wensewiczowa

Kiejdany (Kėdainiai)

Józefa Werbicka

Jazłowiec (Jazłoweć)

Maria Werbicka

Czortków (Czortkiw)

Maria Wereszczuk

Zaleszczyki (Zaliszczyky)

Łucja Werstler

Nadwórna (Nadwirna)

Jan Wiącek

Strzelczyska (Striłećke)

Stanisława Wiącek

Mościska (Mostiśka)

Zofia Wiącek

Pnikut

Jan Wielb

Lida

Elżbieta Wieremiej

Lwów (Lwiw)

Irena Wierzbicka

Dubno

Olimpia Wierzbicka

Kamień

Stanisława Wierzbicka

Chmielnicki (Chmelnyćkyj)

Eugeniusz Wierzbicki

Łyntupy

Jan Wierzbicki

Kamień

Aleksandra Wierzykowska

Turmonty (Turmantas)

Jan Wierzykowski

Turmonty (Turmantas)

Zuzanna Wilczyńska

Tarnopol (Ternopil)

Raisa Winokurowa

Tomsk

Alina Wiszewska

Słonim

Halina Wiśniewska

Kamieniec Podolski (Kamjaneć-Podilśkyj)

Irena Wiśniewska-Moseliani

Kamieniec Podolski (Kamjaneć-Podilśkyj)

Katarzyna Witowski

Wikszany (Vicșani)

Maria Witwicka

Biała (Biła)

Regina Wojciechowicz

Nowe Święciany (Švenčionėliai)

Wanda Wołkanowska

Gudele (Gudeliai)

Leokadia Wołosewicz

Bieniakonie (Bieniakoni)

Antoni Woronecki

Dyneburg (Daugavpils)

Leokadia Woronko

Słonim

Stefania Wospitannik-Mielniczenko

Ottynia (Otynija)

Stanisław Wójtowicz

Nieśwież (Niaswiż)

Rafaela Wróblewska

Kołybajewka (Kołybajiwka)

Witold Wróblewski

Lwów (Lwiw)

Elżbieta Wrzosek

Baranowicze (Baranawiczy)

Halina Wysocka

Iwieniec (Iwianiec)