Ludmiła Jabłońska

Styrcza (Stîrcea)

Jadwiga Jacewicz

Wilno (Vilnius)

Józefa Jaciuk

Tarnopol (Ternopil)

Maria Jacuk

Konstantinowka

Alina Jacyna

Narocz (Naracz)

Franciszek Jakowczyk

Dołbysz (Dowbysz)

Zofia Jakowczyk

Dołbysz (Dowbysz)

Alina Jakubowicz

Święciany (Švenčionys)

Jan Jakubowicz

Wieliczki (Wialiczki)

Zenon Jakubowicz

Stare Strunojcie (Senas Strūnaitis)

Jolanta Jakubowska

Dołbysz (Dowbysz)

Leokadia Jakubowska

Krasnokijewka

Aleksandra Jakuszewa

Żółkiew (Żowkwa)

Józefa Jakuszewska

Czkałowo

Tadeusz Jakuszewski

Kalinowka

Tadeusz Janczewski

Kowno (Kaunas)

Maria Janisio

Drohobycz

Antonina Janisławska

Mozyrz (Mazyr)

Ludmiła Jankauskiene

Kowno (Kaunas)

Irena Jankowska

Baranowicze (Baranawiczy)

Anatolij Jankowski

Karaganda

Genowefa Janukowicz

Miory

Ludwika Januszkiewicz

Wilno (Vilnius)

Ryszard Januszkiewicz

Wilno (Vilnius)

Michalina Jarema

Lipniki

Stanisława Jarema

Radłowice (Raliwka )

Felicja Jarkowiec

Udział (Udziela)

Janina Jarmolińska

Nieśwież (Niaswiż)

Teresa Jarmołowicz

Wołkowysk (Waukawysk)

Zofia Jarosz

Żaki

Władysław Jasiniewta

Pińsk (Pinsk)

Irena Weronika Jasiulite

Kłajpeda (Klaipėda)

Krystyna Jastrzębska-Szilajewa

Krzemieniec (Kremeneć)

Klaudiusz Jaśkiewicz

Drohobycz

Napoleon Jaśkiewicz

Czerany (Čerėnai)

Maria Jaworska

Równe (Riwne)

Wanda Jaworska

Równe (Riwne)

Wacława Jefrenienko

Albertyn (Słonim)

Eugenia Jehorova

Równe (Riwne)

Weronika Jermak

Podbrodzie (Pabradė)

Stefan Jodkowski

Grodno

Walerian Juchniewicz

Starzynki (Starynki)

Weronika Juchniewicz

Starzynki (Starynki)

Nadieżda Junicka

Kriwoszejno

Eugenia Juraszek

Pojana Mikuli (Poiana Micului)

Helena Jurcenoka

Krasław (Krāslava)

Anna Jurczenko

Łuck (Łućk)

Maria Jurkowlencowna

Święciany (Švenčionys)

Maria Juszkiewicz

Maguny (Magūnai)