Urodził się 7 marca 1918 we wsi w obwodzie chmielnickim (Ukraińska SRR). W rodzinnej wsi ukończył jedną klasę szkoły podstawowej. W 1929 roku cała jego rodzina została rozkułaczona i wysłana na Syberię. Tadeusz Jakuszewski został na Ukrainie z bratem ojca, jednak w 1936 roku oboje zostali deportowani do Kazachstanu (do toczki nr 1, później wieś Kalinowka). W latach 1943-47 Tadeusz Jakuszewski służył w tzw. armii pracy (ros. trudarmia) w mieście Niżny Tagil. Po powrocie do Kalinowki w 1947 roku udało mu się nawiązać kontakt ze swoją rodziną zesłaną na Syberię, w 1957 roku odwiedziła go w Kazachstanie matka. Tadeusz Januszewski przez całe życie pracował w kołchozie w Kalinowce.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1077
data nagrania: 24.09.2008
długość nagrania: 01:13:00
kraj: Kazachstan
miejscowość: Kalinowka
autor nagrania: Kazimierczuk Sergiusz
Jakuszewski Tadeusz
Streszczenie relacji z minutnikiem

Rodzina (historia rodziny, kolektywizacja na Ukrainie, walka z kułactwem, zsyłka rodziny na Syberię jako kułaków) 001 od początku

Przesiedlenie do Kazachstanu (warunki podróży do wsi Kalinowka (Kazachstan), osiedlenie się, życie codzienne przed II wojną światową, komendantura, „informatorzy” pośród swoich, represje) 001 4 min

II wojna światowa (trudarmia, praca przy produkcji czołgów, próby wstąpienia do wojska, podróż do rodziny w Syberię, dzień zakończenia II wojny światowej) 001 13 min

Rodzina, dom rodzinny (wspomnienia o rodzinie, szkole podstawowej na Ukrainie) 001 23 min

Życie codzienne (podróż z Ukrainy do Kalinowki Kazachstan, warunki klimatyczne Kazachstanu, przyzwyczajanie się do surowych warunków pobytu, praca w kołchozie) 001 27 min

Stosunki między deportowanymi i Kazachami (stosunki z Kazachami tuż po przesiedleniu, zmiany w stosunkach polsko – kazaskich po II wojnie światowej, przyjazd Czeczenów, Ingusze i Niemców do Kazachstanu, opowieść o kierownictwie zawodu w Niżniem Tagile, relacjach polsko- żydowskich) 002 3 min

Życie religijne (obchodzenie świąt, opowieść o księdzu Józefie Kuczyńskim) 002 14 min

Codzienność powojenna (śmierć Stalina, życie codzienne po śmierci Stalina, podatki i trudodni, praca w kołchozie, opowieść o śmierci dzieci, wspomnienia o domu rodzinnym na Ukrainie) 002 21 min

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl