Portret Władysław Jasiniewta
Urodził się 12 grudnia 1939 w Pińsku, jako syn Białorusina i Polki Jadwigi Sylżyckiej, miał pięciu braci i siostrę. Rodzina po zakończeniu II wojny światowej nie wyjechała do Polski z powodu choroby matki ojca. Władysław Jasiniewta szkołę powszechną i technikum ukończył w Pińsku, później studiował na Uniwersytecie im. Lenina w Mińsku. Po studiach powrócił do rodzinnego miasta, gdzie pracował w lokalnym przedsiębiorstwie. Założył rodzinę. W lata 90. został członkiem Związku Polaków w Pińsku, gdzie aktywnie działał i którego później został wiceprezesem. Od szkolnych lat zajmował się też malowaniem, głównie scenek rodzajowych i krajobrazów.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0754
data nagrania: 28.05.2008
długość nagrania: 01:09:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Pińsk (Pinsk)
autor nagrania: Gałęziowski Jakub
Jasiniewta Władysław
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_Jasiniewta_Władysław_0754_01
Miejsce urodzenia rozmówcy; rodzice i dziadek; szkoła w Pińsku; rodzeństwo rozmówcy; droga edukacji i pracy zawodowej rozmówcy; wspomnienie śmierci dziadka Ludwika;

[00:05:00, 01]
Podwożenie przez żydowskich domokrążców do kościoła; pobyt dziadka w carskim wojsku; praca dziadka po wyjściu z wojska; historia egzaminów za cara kuzyna matki Jarosława; praca wuja jako leśniczy; zamordowanie wuja Jarosława przez Sowietów w 1939; dwór rodu Skiermuntów;

[00:10:00, 01]
Mordy Sowietów na rodzinie Skiermuntów; przymusowa zmiana miejsca zamieszkania w czasie wojny; brat Zbigniew dentystą; budowa schronu przez ojca; brat ojca w niewoli niemieckiej;

[00:15:00, 01]
Powrót wuja do Pińska; wspomnienia wuja z przymusowych robót; wrogość gospodarzy niemieckich wobec Hitlera; praca ojca w porcie rzecznym w Pińsku w czasie wojny; niewyjechanie do Polski po wojnie z powodu choroby mamy ojca;

[00:20:00, 01]
Siostra z rodziną w Polsce; używanie języka polskiego w domu; wytykanie po wojnie na ulicy z powodu polskiego pochodzenia; sąsiad Ryszard Kapuściński; wspomnienia matki o strachu przed wywózkami; wizyta u Kapuścińskiego w Warszawie; książka o malarzu Julianie Żukowskim;

[00:25:00, 01]
Pałac Platerów i wizyta Stanisława Augusta w Pińsku; odwiedziny Kapuścińskiego w Pińsku; spotkania Kapuścińskiego z rozmówcą i polonią; wizyta Kapuścińskiego z amerykańską telewizją; odwiedziny u Kapuścińskiego w Warszawie;

[00:30:00, 01]
Upamiętnienie Kapuścińskiego tablicą i wizyta jego żony oraz córki w Pińsku; wspomnienia Pińska w książce Kapuścińskiego; nauczycielka Polka Maria Zajko; malowanie obrazu dla nauczycielki Zajko;

[00:00:00] AHM_PnW_ Jasiniewta_Wladyslaw_0754_02
Religijność matki; biskup Świątek w Pińsku; pierwsza komunia rozmówcy; udzielanie sakramentów po wojnie; stanie w kolejkach po chleb; hodowanie krowy i kur;

[00:05:00, 02]
Dom rodzinny i żydowscy sąsiedzi; wyjazd sąsiadów do Australii; pomnik pomordowanych Żydów; kolega Żenia i jego polska rodzina; śmierć Żeni na chorobę płuc;

[00:10:00, 02]
Dokumenty wyjazdowe do Polski; przyczyna niewyjechania z Pińska; dokumenty ślubu rodziców; babcia Dominika Pilewicz; rodzice matki; rozpoczęcie działalności w Związku Polaków;

[00:15:00, 02]
Rozmówca wiceprezesem Związku Polaków; oczyszczanie polskiego cmentarza w Pińsku; pomniki na cmentarzu; zabytki Pińska;

[00:20:00, 02]
Zniszczony kościół Jezuitów w Pińsku; zdjęcie rodzinne z kościołem Jezuitów; portret Stalina wieszany na kościele; uroczystości pierwszomajowe w Pińsku;

[00:25:00, 02]
Pielgrzymki do Janowa Poleskiego; relikwie św. Andrzeja Boboli w Pińsku; pomnik Lenina w miejscu kościoła Jezuitów; zniszczona kaplica koło targu; targ w Pińsku i polski sklep rybny;

[02, 00:30:02]
Kwaterowanie niemieckich oficerów u babci; getto w Pińsku; przedwojenna żydowska ulica; zatrudnianie przez babcię chłopczyka żydowskiego dla jego ochrony; wizyty Polaków na miejscu rozstrzelań.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl