Urodziła się w Szepietówce na Ukrainie w 1932 roku. Wraz z rodziną: rodzicami i czworgiem rodzeństwa została w 1936 roku deportowana do Kazachstanu. Trafiła do Krasnokijewki. Tutaj rozpoczęła naukę, którą przerwała ze względu na konieczność podjęcia pracy. Wróciła na krótko do szkoły, by po śmierci ojca ponownie przerwać naukę. Ostatecznie ukończyła siedem klas. Po wojnie pracowała w kołchozie jako dojarka, od 1955 roku pracowała równocześnie w trakcie wyjazdowych dni w odległym o ponad 60 km od Krasnokijwki kołchozie im. Kirowa. Rok później wyszła za mąż za Polaka, który również został w 1936 roku zesłany przymusowo do Kazachstanu. Urodziła trzy córki. Owdowiała w latach 90. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1001
data nagrania: 25.09.2008
długość nagrania: 01:20:00
kraj: Kazachstan
miejscowość: Krasnokijewka
autor nagrania: Bronowicki Michał
Jakubowska Leokadia
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_1001_Jakubowska_Leokadia_01
Miejsce narodzin (obwód chmielnicki, Ukraińska SRR); rodzina; własne gospodarstwo;

[00:05:00, 01]
Deportacja do Kazachstanu; warunki życia po przyjeździe do Kazachstanu;

[00:10:00, 01]
Warunki życia w okresie II wojny światowej; transport pociągiem do Kazachstanu;

[00:15:00, 01]
Śmierć ojca w latach 40.; wysoka śmiertelność po przyjeździe do Kazachstanu;

[00:20:00, 01]
Relacje z miejscowymi Kazachami; praca w kołchozie;

[00:25:00, 01]
Praca w charakterze dojarki w kołchozie; poznania przyszłego męża;

[00:30:00, 01]
Rozrywki: zabawy taneczne, kino objazdowe; nauka w szkole;

[00:35:00, 01]
Warunki szkole; mniejszości narodowe w Kazachstanie;

[00:00:00] AHM_PnW_1001_Jakubowska_Leokadia_02
Polacy deportowani co Kazachstanu w czasie wojny; wcielanie do armii pracy w okresie wojny;

[00:05:00, 02]
Życie religijne prowadzone w ukryciu;

[00:10:00, 02]
Modlitw w domach; chrzczenie dzieci; obchodzenie świąt religijnych;

[00:15:00, 02]
Otarcie kościoła; miejscowy cmentarz;

[00:20:00, 02]
Koniec wojny i Dzień Zwycięstwa;

[00:25:00, 02]
Reakcje na śmierć Stalina; radość Polaków z powodu śmierci Stalina;

[00:30:00, 02]
Stosunek do Polski i możliwość wyjazdów; wyjazdy młodzieży do Polski;

[00:35:00, 02]
Możliwości leczenia - miejscowa lekarka w okresie wojny; stosunek do Polski i tożsamość narodowa.

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl