Portret Zofia Jarosz
Urodziła się 16 maja 1925 w Żakach, w parafii łyntupskiej. Rodzice, mama Maria z domu Siemaszko, ojciec Józef Gajlun mieli 9 ha gospodarstwo. Pracowali też w majątku Józefa Byszewskiego. Zofia Jarosz miała troje rodzeństwa, dwie siostry: Marię, Felicję i brata Bronisława. Zofia Jarosz skończyła cztery klasy polskiej szkoły w Ażurojściach. Pracowała w kołchozie i w sowchozie. Zajmowała się końmi i bydłem. Po wojnie była w Polsce z wizytą u rodziny w Lidzbarku Warmińskim.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1308
data nagrania: 01.07.2009
długość nagrania: 01:40:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Żaki
autor nagrania: Stopa Magdalena
Jarosz Zofia
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_ Jarosz_Zofia_1308_01
Data i miejsce urodzenia; szkolny wierszyk; początek wojny; ciągłe zmiany okupanta; rodzice rozmówczyni; gospodarstwo rodziców; budowa kościoła w Łyntupach przez pana Byszewskiego;

[00:05:00, 01]
Historia o przyczynach budowy kościoła; rozbiórka starego kościoła; robotnicy przy kościele i w polu; zmiana technologii przy uprawach; drewniana socha;

[00:10:00, 01]
Dzielenie czasu między szkołę i pracę w polu; problemy rozmówczyni z ręczną robotą przy tkaninach; droga do szkoły; zbieranie i sprzedawanie ziół;

[00:15:00, 01]
Robótki rozmówczyni; nauka szycia w szkole i pomiędzy koleżankami; wywózki na Syberię z okolicy; kino i filmy; budynek szkoły;

[00:20:00, 01]
Zakup przyborów szkolnych; rodzeństwo rozmówczyni; nauka brata; spalenie szkoły i młyna przez sowieckich partyzantów; oswobodzenie Białorusi i mordy Niemców;

[00:25:00, 01]
Nauka najstarszej siostry za cara w domu; nauka reszty rodzeństwa; język polski i białoruski w domu; szkolna biblioteczka; „Potop” i książka o Napoleonie;

[00:30:00, 01]
„Chłopi” w biblioteczce szkolnej; nauczyciele szkolni; wkroczenie Sowietów w 1939; prześladowania sowieckie;

[00:35:00, 01]
Kościół za okupacji; oczekiwanie na nowego kapłana; droga na kolanach Władysława Koszyka do biskupa wileńskiego; zaradność ks. Jana Siatkiewicza;

[01, 00:40:05]
Prześladowanie religijnych dzieci po wojnie; indoktrynacja sowiecka; współczesna religijność na Białorusi; religijność w szkole przed wojną; surowy nauczyciel w Bórnicy;

[01, 00:45:18]
Niemcy i Litwini; zamordowani mieszkańcy Żak; mord cywilów za zabójstwo trzech Niemców; żebranie wdów i sierot po zamordowanych; życie za rentę i gospodarstwo rozmówczyni;

[00:00:00] Jarosz_Zofia_AHM_PnW_1308_02
Brak pijaństwa przed wojną; uroczystości przedwojenne; historia o św. Wojciechu; pieśni religijne o św. Jerzym i św. Wojciechu na wiosnę; Żydzi w Łyntupach;

[00:05:00, 02]
Sklepy żydowskie; rozstrzelanie Żydów łyntupeckich; miasto rejonowe Postawa; ukrywający się Żydzi i ich wyjazdy do Izraela;

[00:10:00, 02]
Wygląd wojska niemieckiego; dziecięcy strach przed Niemcami; zakładanie kołchozu; pierwsza wypłata z kołchozu;

[00:15:00, 02]
Zmiana poziomu życia; praca w kołchozie przy koniach; praca przy bydle; trud pracy w kołchozie; przyczyna niewyjścia za mąż;

[00:20:00, 02]
Pomoc na emeryturze; problemy z chodzeniem rozmówczyni; odwiedziny księdza w święta; niechęć ludzi do kołchozów; pobożny Władysław Koszyk;

[00:25:00, 02]
Wyjazdy do Polski po wojnie; przyczyna niewyjechania z Żaków; śmierć rodziców; proboszcz staruszek; Józef Byszewski i jego losy w czasie wojny; pałac Byszewskich;

[02, 00:30:00]
Zamożność Byszewskiego; rodzina Byszewskiego; przyjazdy Byszewskiego do kościoła; Edward Kątkowski; mord Sowietów na żonie Kątkowskiego;

[02, 00:35:10]
Siostra Kątkowskiego - Niemka; ubiór Byszewskiego; współczesne picie alkoholu; obchody Bożego Narodzenia;

[02, 00:40:05]
Zniszczenie dzwonu kościelnego przez Niemców; obchody Wielkanocy; barwienie jajek i pieczenie ciast; polski sąsiad rozmówczyni; wizyty u ciotki w Polsce;

[02, 00:45:38]
Ludność z okolicy i znajomi na Warmii; zamożność i rolnictwo w Polsce; śmierć bliskich w Polsce.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl