Bronisława Danilczynko

Chmielnicki (Chmelnyćkyj)

Irena Dargiel

Brasław (Brasłau)

Nadieja Dawidczenko

Pińsk (Pinsk)

Adela Dawidziuk

Biełojarka

Stanisława Dąbrowska

Tarnopol (Ternopil)

Wanda Denisowa

Nieśwież (Niaswiż)

Weronika Dębia

Lida

Amalia Ditkowska

Stara Krasnoszora

Walentyna Długa

Pińsk (Pinsk)

Bogumiła Dmuchowska

Ryga (Rīga)

Stanisława Dmytriw

Tarnopol (Ternopil)

Maria Dobrzańska

Lipniki

Jan Dobrzański

Lipniki

Maria Józefa Dobrzyńska

Nowogródek (Nawahrudak)

Bronisława Docenko

Delatyń (Delatyn)

Filomena Domańska

Równe (Riwne)

Sabina Dorosz

Pnikut

Józef Drewnicki

Podbrodzie (Pabradė)

Rozalia Drozdek

Pojana Mikuli (Poiana Micului)

Stefania Drozdek

Stara Krasnoszora

Wojciech Drozdek

Pojana Mikuli (Poiana Micului)

Ewa Drozdek-Korablowa

Stara Krasnoszora

Kazimiera Drozdowska

Zaleszczyki (Zaliszczyky)

Władysława Dubrowska

Kostopol (Kostopil)

Antoni Dudak

Lwów (Lwiw)

Jan Dudek

Kostopol (Kostopil)

Sabina Duka

Ryga (Rīga)

Leonarda Duliniec

Głębokie (Hłybokaje)

Paweł Duliniec

Głębokie (Hłybokaje)

Leontyna Dumańska

Kokczetaw (Kökszetau)

Marcela Dungjak

Ottynia (Otynija)

Katarzyna Duniec

Postawy (Pastawy)

Weronika Dunowska

Podbrodzie (Pabradė)

Emilia Dziedzikiewicz

Pietrucie (Petručai)

Helena Dziewguć

Postawy (Pastawy)

Janina Dzikowska

Jazłowiec (Jazłoweć)

Alina Dzionek-Drażniowska

Przechody (Perechody)

Antoni Dziśko

Postawy (Pastawy)

Leokadia Dziubiński

Kaczyka (Cacica)

Franciszka Dziurkowska

Kaczyka (Cacica)