Urodziła się 6 lipca 1933 w miejscowości Kaczyka (Rumunia). Na Bukowinę przybyli jej pradziadkowie. Jej ojciec pracował w miejscowej kopalni soli, matka zajmowała się domem. Leokadia Dziubińska ukończyła szkołę powszechną i liceum pedagogiczne. Od 1952 do 1988 roku pracowała jako nauczycielka. Wyszła za mąż, urodziła dwóch synów. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2337
data nagrania: 22.06.2011
długość nagrania: 00:43:00
kraj: Rumunia
miejscowość: Kaczyka (Cacica)
autor nagrania: Kozłowska Agnieszka
Dziubiński Leokadia
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_2337_Dziubiński_Leokadia
Rodzice Leokadii Dziubińskiej – praca ojca w salinie (zakład przemysłowy produkujący sól kamienną); ludność mieszkająca w Kaczyce (Polacy, Rumunii, Niemcy); znajomość języków obcych: polskiego, niemieckiego, rumuńskiego, ukraińskiego; ukończenie szkoły i liceum pedagogicznego; początek II wojny światowej; przyjmowanie Polaków uciekających z kraju;

[00:05:00, 01]
Ewakuacja z Kaczyki; ludność żydowska w Kaczyce; wyjazdy rodzin niemieckich w 1940 roku; wyjazdy Polaków – lata 20. i po zakończeniu wojny; przyjazd pradziadków Leokadii Dziubińskiej na Bukowinę (praca w kopalni soli); praca ojca Leokadii Dziubińskiej w kopalni soli;

[00:10:00, 01]
Nauka w szkole podstawowej; ukończenie liceum pedagogicznego w Gura Humorului; stacjonowanie oficerów niemieckich w domu rodzinnym Leokadii Dziubińskiej;

[00:15:00, 01]
Ewakuacja do wsi Șerbăuți w 1944 roku; służba starszego brata w wojsku (front);

[00:20:00, 01]
Służba starszego brata w rumuńskiej armii; różnice między wojskiem rosyjskim i niemieckim; losy kopalni w czasie wojny;

[00:25:00, 01]
Proces wydobywania soli w kopalni; gra matki Leokadii Dziubińskiej na organach w kościele; msze w języku polskim; pierwsza komunia święta;

[00:30:00, 01]
Obchodzenie świąt religijnych; mieszane języki w kościele: polski, rumuński, niemiecki; trzęsienie ziemi z 1940 roku;

[00:35:00, 01]
Rządy komunistów w Rumunii; podjęcie pracy jako nauczycielka w 1952 roku; wyjście za mąż i narodziny dwójki dzieci; uczęszczanie do kościoła w czasie rządów komunistycznych;

[00:40:00, 01]
Wieszanie portretów Ceaușescu i jego żony w szkole; refleksja na temat Rumunii w okresie rządów Ceaușescu.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl