Portret Kazimiera Drozdowska
Urodziła się 6 lutego 1927 w Zaleszczykach jako najmłodsza z trojga dzieci córka Marii z domu Kociubiczuk i Leona Drozdowskich. Matka jej była z pochodzenia Ukrainką, prowadziła dom, a w sezonie wakacyjnym letnisko dla przyjeżdżających gości. Ojciec był szewcem. Rodzice wcześnie rozwiedli się i ojciec repatriował się w latach 40. Edukację rozpoczęła w szkole powszechnej w Zaleszczykach. Po wojnie ukończyła wieczorową szkołę średnią. W 1952 roku wyszła za mąż. W czasie wojny pracowała w urzędzie, a po wojnie w banku i w fabryce tekstylnej aż do emerytury. Miała dwoje dzieci.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0951
data nagrania: 10.09.2008
długość nagrania: 00:53:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Zaleszczyki (Zaliszczyky)
autor nagrania: Kwiecińska Magdalena
Drozdowska Kazimiera
Streszczenie relacji z minutnikiem

Najwcześniejsze wspomnienie z dzieciństwa (rodzice, Zaleszczyki przed wojną-letnicy, szkoła) 001 ok. 1 min

Wspomnienie o mieszkańcach Zaleszczyk przed wojną (J. Piłsudski) i obyczaje miejskie (utrzymywanie porządku) 001 ok. 3,5 min

Wspomnienie o rodzinie (metryki chrztów) 001 ok. 5 min

Letnicy w Zaleszczykach (sędzia Józwa, J. Piłsudski, starosta, Warszawiacy, Krakowianie) i czas wolny (kajaki, plaże) 001 ok. 6 min

Zwyczaje miejskie (przepustki, porządki) 001 ok. 8 min

Plaża Cienista 001 ok. 10 min

Szkoła powszechna (relacje polsko-ukraińsko-żydowskie) 001 ok. 10,5 min

Sklep mięsny u Grzesiowski i sklepy żydowskie 001 ok. 12 min

Lata szkolne 001 ok. 14 min

Żydzi z Zaleszczyk 001 ok. 16 min

Józef Piłsudski w Zaleszczykach, żałoba w 1935 roku 001ok. 17,5 min

Wycieczki szkolne i życie codzienne (produkcja lodów dla letników) 001 ok. 19 min

Mundurki szkolne 001 ok. 22,5 min

Granica polsko-rumuńska (wyjazdy do Rumunii) 001 ok. 24 min

Wybuch wojny i wojna sowiecko-niemiecka (chowanie się w piwnicach) 001 ok. 25 min

Codzienność przedwojenna (gospodarstwo, święta) 001 ok. 27 min

Codzienność wojenna (głód, ukrywanie się siostry) 001 ok. 29 min

Okupacja niemiecka 001 ok. 34 min

Druga okupacja sowiecka 001 ok. 36 min

Praca zarobkowa w czasie wojny i po wojnie 001 ok. 37 min

Losy Żydów w czasie wojny 001 ok. 38,5 min

SS-Galizien i druga okupacja sowiecka (opis mundurów, wywózki na Sybir) 001 ok. 39 min

Koniec wojny i codzienność powojenna (edukacja) 001 ok. 41,5 min

Powstanie kołchozu (zdawanie kontyngentu) 001 ok. 43,5 min

Życie religijne w czasach ZSRR (tajne chrzty) 001 ok. 45 min

Śmierć Stalina i praca zawodowa w czasie stalinizmu (pochody 1 Maja i Rewolucji Październikowej) 001 ok. 48 min

Wyjazdy do Polski 001 ok. 50,5 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl