Urodziła się w 20 marca 1935 w Pińsku (II RP). Ojciec pracował w fabryce zapałek, matka zajmowała się domem i dziećmi: córką i młodszym synem. Podczas okupacji sowieckiej ojciec Nadieji Dawidczenko został aresztowany i przetrzymywany w więzieniu przez pół roku. Niedługo po wypuszczeniu ojca na wolność, rodzina została deportowana do Kraju Ałtajskiego w Związku Radzieckim (19 lipca 1941 roku, tuż przed wybuchem wojny niemiecko-sowieckiej). Ojciec został wysłany w inny rejon ZSRR, niż żona i dzieci. Zginął pod Smoleńskiem w 1942 roku. Na zesłaniu Nadieja Dawidczenko rozpoczęła edukację: pierwszą klasę ukończyła w szkole rosyjskiej, a drugą w szkole polskiej. W 1947 roku wróciła do Pińska, gdzie kontynuowała naukę. Następnie i rozpoczęła naukę w zawodzie księgowej. W 1953 roku skończyła edukację i podjęła pracę w banku jako księgowa. Wyszła za mąż, urodziła dwójkę dzieci.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0711
data nagrania: 08.05.2008
długość nagrania: 00:34:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Pińsk (Pinsk)
autor nagrania: Kwiecińska Magdalena
Dawidczenko Nadieja
Streszczenie relacji z minutnikiem

Najwcześniejsze wspomnienia z dzieciństwa 001 ok. 1 min

Wywózki na wschód 1941 roku i pobyt na zesłaniu 001 ok. 1,5 min

Edukacja 001 ok. 4 min

Powrót do Pińska i rzeczywistość powojenna (praca, małżeństwo) 001 ok. 4,5 min

Dzieciństwo w Pińsku (zabawy) 001 ok. 7,5 min

Mieszkańcy Pińska przed wojną 001 ok. 8 min

Okupacja sowiecka (więzienie ojca, zesłanie) 001 ok. 9 min

Żydzi w Pińsku przed i po wojnie (święta, sklepy) 001 ok. 10,5 min

Targ w Pińsku po wojnie 001 ok. 14,5 min

Aresztowanie w 1941 roku 001 ok. 16 min

Rzeczywistość powojenna w Pińsku 001 ok. 17 min

Podróż na zesłanie i pobyt na Syberii (praca, obowiązki) 001 18,5 min

Szkoła (na zesłaniu - nauczyciele, po wojnie w Pińsku - koleżanki z klasy) 001 ok. 23 min

Zniszczenia w Pińsku w 1947 roku (cmentarze żydowskie niszczone w latach 50.) 001 26,5 min

Wspomnienie o Ryszardzie Kapuścińskim i biskupie Świątku 001 ok. 31 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl