Portret Bogumiła Dmuchowska
Urodziła się 15 maja 1917 we wsi Koszynki. Jej rodzicami byli Wiktoria (z domu Raczek) oraz August Wróblewski, którzy w roku 1900 przyjechali n Łotwę w poszukiwaniu ziemi. Miała pięcioro rodzeństwa. Ukończyła sześć klas szkoły polskiej w oddziale polskim. Wykształcenie zawodowe krawcowej zdobyła w Dyneburgu. W Rydze zamieszkała w 1936 roku. Wyszła za mąż w 1943 roku, urodziła dwie córki. Całe życie pracowała w różnych salonach mody jako krawcowa.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0801
data nagrania: 10.08.2008
długość nagrania: 02:02:00
kraj: Łotwa
miejscowość: Ryga (Rīga)
autor nagrania: Żłobecka Karolina
Dmuchowska Bogumiła
Streszczenie relacji z minutnikiem

Dane z życiorysu (dane rodziców, pochodzenie rodziców, szkoła polska, edukacja krawcowej, praca zawodowa) 001, ok. 1 min

Rodzice, wychowanie, małżeństwo, choroba i śmierć męża 001, ok. 12 min

Dom rodzinny (pochodzenie rodziców, jak rodzina znalazła się na Łotwie, gospodarstwo rodziców, robotnicy sezonowi z Polski, rodzeństwo) 002, ok. 1 min

Życie w Koszynkach i Dyneburgu (współżycie różnych narodowości, kościół, nauka w Dyneburgu, pieśni, tańce, ubiór, nauczyciele w szkole, nauka zawodu, czas wolny, zajęcia w wakacje, święta w domu) 002, ok. 18 min

Polacy na Łotwie (Piłsudski, Polacy przed wojną w Dyneburgu, stosunki z Łotyszami) 003, ok. 1 min

Wojna (życie codzienne w czasie wojny, Rosjanie i Niemcy, przyjazd do Rygi, praca zawodowa, małżeństwo) 003, ok. 9 min

Życie po wojnie (aresztowania, napływ Rosjan, życie codzienne w czasach sowieckich, zwykły dzień pracy, czas wolny, podróże) 003, ok. 33 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl