Portret Sabina Duka
Urodziła się 13 stycznia 1918 w Rydze. Jej ojciec, który był motorniczym na kolei, zmarł na ospę w 1920 roku. Sabina Duka ukończyła Szkołę Powszechną nr 1 na Basztówce oraz cztery klasy Gimnazjum Polskiego w Rydze. Ze względu na problemy finansowe była zmuszona przerwać edukację. Już jako nastolatka musiała pracować w sklepie sportowym, by pomóc matce w utrzymaniu domu. Pracowała też na kortach tenisowych przy podawaniu piłki, w połowie lat 30. zaczęła trenować i została zawodową tenisistką. W czasie okupacji pracowała na dworcu towarowym. Po wojnie osiągnęła tytuł Mistrzyni Łotwy w tenisie ziemnym (po raz pierwszy w 1945 roku). Wyjeżdżała na liczne zawody na terenie ZSRR i bloku wschodniego. W sezonie trenowała, a w okresie zimowym pracowała na utrzymanie najpierw jako telefonistka w centrali telefonicznej Dynamo, a następnie jako kasjerka w sklepie spożywczym. Całe życie mieszkała w dawnym domu kolejarza w Rydze, gdzie się urodziła. Zmarła w 2019 roku.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0792
data nagrania: 11.08.2008
długość nagrania: 02:13:00
kraj: Łotwa
miejscowość: Ryga (Rīga)
autor nagrania: Komperda Joanna
Duka Sabina
Streszczenie relacji z minutnikiem

Wspomnienia z dzieciństwa (rodzina, edukacja, praca w sklepie sportowym, fascynacja tenisem ziemnym, planowany wyjazd na zawody do Polski w 1939 r., losy rodzeństwa, dom kolejarza, śmierć siostry bliźniaczki, trudności finansowe po śmierci ojca) 001 1 min

Okres wojny (wojsko radzieckie, jeńcy, wysyłki do pracy przymusowej, praca w biurze na stacji towarowej, wywózki na Sybir, wejście Niemców) 001 16 min

Praca po wojnie (praca w sklepie spożywczym, gra w tenisa) 001 29 min

Dzieciństwo (życie w domu kolejarza, śmierć ojca, praca matki, pomoc matce, urządzenie mieszkania, śmierć ojca na ospę w 1920 r., wielonarodowość w domu kolejarza, zabawy dziecięce) 002 1 min

Życie w okresie przedwojennym (święta: posiłki, zwyczaje, wiersze i piosenki, czas wolny, dożywianie dla dzieci w szkole, obóz letni, klub rozrywki, sport) 003 1 min

Edukacja (wychowawczyni, ubiór, nauczycielki) 003 39 min

Przedwojenna Ryga (targ, stosunki narodowościowe, jeńcy rosyjscy) 005 1 min

Życie powojenne (narzeczony, zamążpójście, zawody sportowe, kształcenie młodych tenisistów) 005 13 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl