Portret Władysława Dubrowska
Urodziła się w 1923 roku we wsi Kamianka w obwodzie żytomierskim. Ojciec Stefan i matka Józefa byli z pochodzenia Polakami. Ukończyła 5 klas szkoły polskiej. W 1937 roku rodzina została deportowana do obwodu dniepropietrowskiego. Rodzice Władysławy Dubrowskiej pracowali w zakładach produkcyjnych w Dnieprodzierżyńsku. W wieku 16 lat rozpoczęła pracę w zakładzie fryzjerskim jako kasjerka. Ojciec Władysławy Dubrowskiej trafił do więzienia i został rozstrzelany w 1940 roku w wyniku czystek stalinowskich. Władysława Dubrowska służyła jako sanitariuszka w 3 Pomorskiej Dywizji Piechoty (1 Armia Polska w ZSRR). Męża poznała w wojsku. Po wojnie zamieszkali w Równym. Po śmierci męża zamieszkała w Kostopolu. Tam też pracowała w zakładzie produkcji szkła. Urodziła dwoje dzieci.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2005
data nagrania: 07.09.2010
długość nagrania: 00:50:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Kostopol (Kostopil)
autor nagrania: Wylegała Anna
Dubrowska Władysława
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_2005_Dubrowska_Wladyslawa_01
Dzieciństwo w rodzinie polskiej we wsi Kamianka w obwodzie żytomierskim Ukraińskiej SRR;

[00:05:00, 01]
Kolektywizacja: zakładanie kołchozów; obchody świąt; posługiwanie się językiem ukraińskim i rosyjskim;

[00:10:00, 01]
Czasy szkolne, nauka w szkole polskiej; korzenie rodzinne (pochodzenie dziadków); wyjazd córki do Nowego Jorku;

[00:15:00, 01]
Represje sowiecki, czystki, deportacja do obwodu dniepropietrowskiego w 1937 roku
Represje sowieckie - rozstrzelanie ojca w 1940 roku;

[00:20:00, 01]
Praca w zakładzie fryzjerskim jako kasjerka; okupacja niemiecka; ucieczka przed Niemcami; partyzanci w lesie;

[00:25:00, 01]
Tworzenie się Armii Polskiej w ZSRR; utworzenie 3 Pomorskiej Dywizji Piechoty;

[00:30:00, 01]
Szlak bojowy 1 Armii Wojska Polskiego z okręgu riazańskiego do Warszawy; poznanie męża;

[00:35:00, 01]
Praca w Korcu; próba wyjazdu do Polski; śmierć męża;

[00:40:00, 01]
Relacje między Polakami a Ukraińcami; działalność banderowców;

[00:45:00, 01]
Życie codzienne w Kostopolu po II wojnie światowej; praca w zakładzie produkcji szkła.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl