Urodziła się 12 grudnia 1936 w Kaczyce, Rumunia. Wraz z matką i rodzeństwem została ewakuowała z rodzinnej wsi w maju 1944 roku. Do domu powróciła we wrześniu 1944 roku. Ukończyła szkołę podstawową, następnie kontynuowała naukę w prywatnym liceum. Wyszła za mąż, urodziła trójkę dzieci. 

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_2353
data nagrania: 22.06.2011
długość nagrania: 01:00:00
kraj: Rumunia
miejscowość: Kaczyka (Cacica)
autor nagrania: Osiecki Jakub
Dziurkowska Franciszka
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_2353_Dziurkowska_Franciszka
Nauka w szkole w Kaczyce; nauka w języku polskim, rumuńskim i ukraińskim; rozmowy w domu po polsku i ukraińsku; ewakuacja w 1944 roku; zakończenie nauki w szkole;

[00:05:00, 01]
Ewakuacja w maju 1944 roku; powrót do domu po sześciu miesiącach – zabrany majątek; wygląd rodzinnego domu;

[00:10:00, 01]
Wspomnienie ewakuacji – przygotowanie jedzenia i wozu; wyjazd do ukraińskiej wioski; powrót ojca z wojny podczas nieobecności rodziny;

[00:15:00, 01]
Opowieść o ucieczce ojca i jego powrocie do domu; powrót do spalonej Kaczyki; opowieść o życiu ojca – podjęcie pracy, ślub; praca ojca jako rzemieślnik;

[00:20:00, 01]
Zapisanie się ojca Franciszki Dziurkowskiej do partii; zmiana pracy – podjęcie pracy na kolei; epidemia tyfusu po wojnie; bieda i głód po wojnie;

[00:25:00, 01]
Wyżywienie po wojnie – radzenie sobie z głodem; jedzenie mamałygi; podjęcie pracy w gminie po zakończeniu szkoły;

[00:30:00, 01]
Życie codzienne i zmiany w Rumunii pod rządami Ceaușescu; kopalnia soli w Kaczyce; darmowa edukacja;

[00:35:00, 01]
Stosunki między Polakami i Rumunami; organizacje młodzieżowe w okresie komunizmu; warunki materiale po wojnie, wysokość zarobków;

[00:40:00, 01]
Refleksja na temat powojennej biedy – łatanie bluzek; wyjazdy do Polski (organizowane przez kościół); rok 1989 i zmiany w Polsce i Rumunii; przyjazd wujka mieszkającego w Polsce;

[00:45:00, 01]
Kolektywizacja wsi; refleksja na temat edukacji;

[00:50:00, 01]
Wspomnienie wujka – rozmowy na temat wsi i rolnictwa; trzęsienie ziemi w Bukareszcie;

[00:55:00, 01]
Refleksja o życiu w Rumunii – kwestie wyjazdów do Polski.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl