Portret Walentyna Długa
Urodziła się 9 września 1930 w Pińsku (z domu Fedorowicz). Jej ojciec był mechanikiem, matka nie pracowała. Rodzina była zamożna, mieszkała w dwurodzinnym domu z ogrodem. Walentyna Długa w 1937 roku rozpoczęła naukę w polskiej szkole podstawowej w Pińsku. We wrześniu 1939 jej ojciec został zmobilizowany i brał udział w kampanii wrześniowej. Jego oddział został wzięty do niewoli przez wojska sowieckie, ale ojciec uciekł z pociągu i w mundurze wrócił do Pińska. Po wejściu sowietów Walentyna Długa uczyła się w szkole sowieckiej. W obawie przed niemieckim aresztowaniem jej rodzina uciekła z Pińska na Ukrainę, gdzie Walentyna Długa zachorowała na tyfus. Po skończeniu szkoły podstawowej Walentyna Długa uczyła się w technikum medycznym. Przerwała jednak naukę i dwa lata pracowała w archiwum. Później przez trzy lata studiowała w Wyższej Szkole Muzycznej we Lwowie, potem kontynuowała studia w Grodnie. Pracowała w huculskich wioskach w okolicach Lwowa, później w Miorach w obwodzie witebskim, aż wróciła do Pińska, gdzie pracowała w Szkole Pedagogicznej i grała w orkiestrze estradowej. W latach 1991–93 uczyła dzieci języka polskiego i prowadziła polski zespół muzyczny „Stokrotki”.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1024
data nagrania: 07.05.2008
długość nagrania: 02:40:00
kraj: Białoruś
miejscowość: Pińsk (Pinsk)
autor nagrania: Stopa Magdalena
Długa Walentyna
Streszczenie relacji z minutnikiem

Historia rodziny ojca i mamy 001 ok. 0:15 min

Przygotowania do wybuchu wojny, przygotowywanie okopów, gromadzenie masek gazowych 001 ok. 19.50 min

Wybuch wojny w 1939 001 ok. 22 min

Mobilizacja ojca do Wojska Polskiego; naloty na Brześć i Pińsk 001 ok. 23 min

Rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej w Pińsku w 1937 roku 002 ok. 0:01 min

Nauka w szkole sowieckiej 002 ok. 5 min

Wywózki podczas okupacji sowieckiej 002 ok. 10 min

Wkroczenie wojsk niemieckich 002 ok. 12 min

Utworzenie getta 002 ok. 13 min

Wypisywanie Żydów z getta pod pretekstem zatrudnienia 002 ok. 16 min

Likwidacja getta 002 ok. 17 min, 003 0:01 min

Spotkanie w latach 90. z niemieckim turystą 003 ok. 5 min

Powojenna szkoła sowiecka 003 ok. 11 min

Dalsza nauka na studiach we Lwowie 003 ok. 15 min

Wkroczenie sowietów do Pińska 003 ok. 27 min

Ostrzeliwanie przez wojska sowieckie kościoła jezuitów 003 ok. 30 min

Ostrzeliwanie przez wojska sowieckie cerkwi 003 ok. 31 min

Rozebranie zrujnowanego kościoła jezuitów 003 ok. 33 min

Ucieczka rodziny z Pińska podczas okupacji niemieckiej 003 ok. 36 min. 004 ok. 0:01

Sowieccy partyzanci 004 ok. 17 min

Ukrywanie się rodziny w lesie przed bombardowaniami; pomoc partyzantów; 004 ok. 20 min

Wspomnienie o kardynale Świątku 004 ok. 45 min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl