Portret Jan Wiącek
Urodził się 20 czerwca 1930 w Czyszkach jako jeden z siedmiorga dzieci. Ojciec był sołtysem, matka zajmowała się domem. Rodzina prowadziła również gospodarstwo rolne. Całą wojnę rodzina Wiącków spędziła w rodzimej wsi. Jan Wiącek ukończył siedem klas szkoły podstawowej. Po wojnie pracował w cegielni, a następnie aż do emerytury w piekarni.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1861
data nagrania: 02.07.2010
długość nagrania: 01:06:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Strzelczyska (Striłećke)
autor nagrania: Kozłowska Agnieszka
Wiącek Jan
Narracja:

Intro; 001 00:01 – 00:16

Dzieciństwo, dom, rodzina; 001 00:17 -00:51

Szkoła; 001 00:52 - 2:27

Okupacja niemiecka; 001 2:28 - 4:41

Kołchozy; 001 4:42 - 5:31

Zdawanie kontyngentów; 001 5:32 – 6:52

Rodzina; 001 6:53 – 9:40

Komunizm; 001 9:41 -10:47

Kołchozy; 001 10:48 – 13:05

Banderowcy; 001 13:06 – 13:46

Życie codzienne po wojnie; 001 13:47 – 29:15

Służba wojskowa; 002 00:01-1:59

Życie codzienne po wojnie; 002 02:00 – 10:19

Szkoła; 002 10:20 - 11:57

Okupacja niemiecka; 002 11:58 – 27:40

Okupacja rosyjska; 002 27:41 -33:06

Prześladowania Polaków; 002 33:07 - 36:33

Śmierć Stalina; 003 00:01 - 3:20

Rządy Chruszczowa; 003 3:21 - 7:10

Życie religijne po wojnie; 003 7:11 - 12:48

Żydzi i Holokaust; 003 12:49 - 15:50

Armia Krajowa; 003 15:51 - 22:16

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl