Portret Antoni Woronecki
Urodził się w 1925 roku w Burzanach blisko Brasławia (obecna Republika Białorusi) w polskiej rodzinie chłopskiej. Ukończył tam siedem klas polskiej szkoły. W końcowej fazie II wojny światowej trafił do Wojska Polskiego. Walczył w okolicach Nysy, także o Wał Pomorski, a na końcu z banderowcami. Za zasługi wojenne otrzymał tytuł kombatanta Wojska Polskiego. Po wojnie przez jakiś czas pracował w kołchozie w rodzinnym Zaraczu, później natomiast przyjechał do Dyneburga, gdzie do emerytury pracował w fabryce meblowej. W Dyneburgu ożenił się, zbudował dom, miał dwie córki.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0577
data nagrania: 08.11.2007
długość nagrania: 00:36:00
kraj: Łotwa
miejscowość: Dyneburg (Daugavpils)
autor nagrania: Szamruchiewicz Alina
Woronecki Antoni
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0577_Woronecki_Adam_01
Wybuch wojny; wcielenie do wojska (1 Armia Wojska Polskiego); udział w walkach;

[00:05:00, 01]
Rodzina Antoniego Woroneckiego; walka z oddziałami OUN/UPA po wojnie; nauka w szkole przed wojną;

[00:10:00, 01]
Ordery za udział w wojnie; przeprowadzka do Dyneburga w latach 50.; małżeństwo; praca zawodowa w fabryce mebli;

[00:15:00, 01]
Praca w kołchozie przed przyjazdem do Dyneburga;

[00:20:00, 01]
Walki na froncie; losy rodziny w czasie wojny;

[00:25:00, 01]
Życie codzienne po wojnie; tożsamość narodowa;

[00:30:00, 01]
Walki na froncie; Żydzi z Brasławia;

[00:35:00, 01]
Kontakty z rodziną w Polsce.

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl