Portret Maria Wereszczuk
Urodziła się 1 maja 1925 w Zaleszczykach. Jej ojciec pracował jako poborca podatkowy, później prowadził magazyn, matka zajmowała się domem. Rodzice byli Ukraińcami. Po śmierci matki ojciec Marii Wereszczuk ożenił się powtórnie z Polką, która nauczyła dzieci męża języka polskiego oraz posłała Marię Wereszczuk na wychowanie do polskiego klasztoru. Maria Wereszczuk ukończyła szkołę podstawową w Zaleszczykach. Przed wybuchem wojny pracowała jako sprzedawczyni, po wojnie przez dwadzieścia siedem lat pracowała na stacji paliw.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1014
data nagrania: 09.09.2008
długość nagrania: 00:57:00
kraj: Ukraina
miejscowość: Zaleszczyki (Zaliszczyky)
autor nagrania: Szamruchiewicz Alina
Wereszczuk Maria
Streszczenie relacji z minutnikiem

Dzieciństwo, wychowanie i nauka u sióstr miłosierdzia. 001 ok. 1 min.

Praca w bufecie i na stacji paliw (przez 27 lat). 001 ok. 2,5. min

Życie osobiste 001 ok. 4. min

Pochodzenie rodziców 001 ok. 5. min

Nauka w przedwojennej polskiej szkole powszechnej w Zaleszczykach. 001 ok. 7. min

Dzień nauki w polskiej szkole powszechnej. 001 ok. 8. min

Praktyka w sklepie w 1939 r. 001 ok. 10. min

Dziecięce zabawy i zajęcia 001 ok. 10,5. min

Opowieść o nauce w klasztorze (do 1939 r.) i o swoim ukraińskim pochodzeniu. 001 ok. 14,5. min

Przedwojenne Zaleszczyki. 001 ok. 16,5. min

Żydzi w przedwojennych Zaleszczykach. 0101 ok. 17,5. min

Getto w Zaleszczykach podczas wojny. 001 ok. 19. min

Pierwszy dzień wojny w Zaleszczykach. 001 ok. 23. min

Większy lęk przed Sowietami niż Niemcami podczas wojny. 001 ok. 24. min

Drugie wejście Sowietów i ucieczka Niemców. 001 ok. 27. min

Wojenne losy rodziny (bracia służyli w Dywizji Waffen-SS). 001 ok. 29,5. min

Nienawiść do komunistycznej Rosji. 001 ok. 31,5. min

Wyznanie rodziców 001 ok. 35. min

Syn mieszkający w Polsce (w Oławie). 001 ok. 37. min

Wizyty Marii Wereszczuk w Polsce. 001 ok. 39. min

Rodzina Marii Wereszczuk 002 ok. 1. min

Niechęć do kosmetyków i przesadnego strojenia się. 002 ok. 3,5. min

Ciężkie warunki bytowe w radzieckiej Ukrainie. 002 ok. 5,5. min

Wywózki na Wschód. 002 ok. 6,5. min

Śmierć Stalina. 002 ok. 10. min

Funkcjonowanie okolicznych kołchozów. 002 ok. 12. min

Obowiązkowa praca w kołchozie (raz w roku). 002 ok. 13. min

Demonstracje, powstanie niepodległej Ukrainy. 002 ok. 14,5. min

Opowieść o poznaniu męża. 002 ok. 15,5. min

fragmenty nagrania

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl