Urodziła się 4 stycznia 1930 we wsi Koreczówka niedaleko Kamieńca Podolskiego, ówcześnie Ukraińska SRR. W 1936 roku razem z rodzicami i dwójką rodzeństwa została zesłana do Kazachskiej SRR do wsi Jarka. Naukę rozpoczęła w 1938 roku, przerwała naukę w czasie wojny. W 1946 roku Stanisława Czajkowska powróciła z rodziną na Ukrainę do wsi Prykolotne koło Charkowa. Studiowała w latach 1948–53 w Instytucie Pedagogicznym w Charkowie, została nauczycielką matematyki. W 1953 roku wyszła za mąż, urodziła dwóch synów. W 1961 roku wyjechała z rodziną do Kiszyniowa w Mołdawii, gdzie pracowała jako nauczycielka i dyrektorka szkoły. Przeszła na emeryturę w 2006.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1246
data nagrania: 16.04.2009
długość nagrania: 01:19:00
kraj: Mołdawia
miejscowość: Kiszyniów (Chişinău)
autor nagrania: Maculewicz Anna
Czajkowska Stanisława
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_1246_Czajkowska_Stanislawa_01
Zesłanie rodziny do Kazachstanu w 1936; nauka w szkole; praca jako pomoc frontowa; powrót na Ukrainę; powojenna edukacja i studia; założenie rodziny; wyjazd do Kiszyniowa;

[01, 00:05:18]
Praca w Mołdawii; wywózka na zesłanie; budowa ziemianki i domu; jazda pociągiem do Kazachskiej SRR; praca rodziców w kołchozie;

[01, 00:10:01]
Praca jako dziecko w kołchozie w czasie wojny; czyszczenie ziarna w kołchozie; praca przy szyciu; oranie pługiem; głód na Ukrainie w 1936 i 1946; chleb z plew i resztek; decyzja o powrocie na Ukrainę;

[01, 00:15:08]
Praca w Mołdawii; możliwość wyjazdu na Ukrainę z powodu męża siostry, wojskowego; wybór wsi Prykolotne; powód zostania nauczycielką matematyki; wysoki poziom szkoły;

[01, 00:20:01]
Nauczanie i dyrektura w szkole średniej; praca męża w fabryce traktorów w Charkowie; wyjazd by uprzemysławiać Mołdawię; syn Aleksander; trudności w mówieniu w języku polskim; wyjazd do Polski;

[01, 00:25:05]
Niemożność otrzymania dokumentów przez syna;

[02, 00:00:00] AHM_PnW_1246_Czajkowska_Stanislawa_02
Matka wzorem religijności; praca matki w Kazachstanie przy pieczeniu chleba; troskliwość matki o schludność córki; bułeczki-zwierzątka matki; zesłanie rodziców matki pod Archangielsk; wykradnięcie sióstr matki z zesłania; wygląd rodziców;

[02, 00:05:01]
Śmierć rodziców; trudności z odwiedzaniem grobów rodziców; modlitwy za zmarłych rodziców; praca ojca jako stolarza; jedzenie na zesłaniu; ogród warzywny w Kazachstanie; niemożność wzrostu drzewek owocowych w Kazachstanie;

[02, 00:10:01]
Wioski zamieszkałe przez Polaków na zesłaniu; umiejętności Kazaszek; kazachski kumys; jedzenie kazachskie; owce w Kazachstanie; konie Kazachów; zwroty w języku kazachskim; nauka niemieckiego;

[02, 00:15:00]
Zesłanie Niemców; polscy zesłańcy z terenów II RP w 1940; rodzeństwo Zakrzewskich; powrót zesłańców z Polski dzięki Rokossowskiemu; zakaz wyjazdów do Polski; zesłani Czesi; zesłanie Czeczenów i Inguszy; wspólnota wielonarodowych zesłańców; pierwsze spróbowanie ryżu od Czeczenów w Kazachstanie;

[02, 00:20:00]
Polka Manasterska i jej przepowiednie; praca siostry na poczcie; jazda pociągiem do Kazachstanu; odległości między filiami kołchozu; piesze wędrówki do siostry z jedzeniem; szkoła na zesłaniu;

[02, 00:25:03]
Mieszkanie na kwaterach w zimie, by mieć bliżej do szkoły; praca w Kiszyniowie w dwujęzycznej szkole (rosyjsko-angielskiej);

[02, 00:30:06]
Praca jako zastępca dyrektora w szkole nr 50; zmiana szkoły; zadowolenie z pracy; praca w liceum; problemy z dziećmi w liceum;

[02, 00:35:01]
Spotkanie z pilotem Mariesjewem; odznaczenie rozmówczyni; zaświadczenie i podarunek koszuli za pracę w trakcie wojny; zaświadczenie weterana pracy;

[02, 00:40:00]
Odznaczenia za pracę jako nauczyciel.

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl