Portret Piotr Ciereszko
Urodził się 17 kwietnia 1921 w Potaszni, leżącej między Miorami a Drują. Przed wojną ukończył cztery klasy szkoły powszechnej w Potaszni. Nie mógł kontynuować nauki z powodów finansowych. Pracował od wczesnej młodości,  m.in. garbował owcze skóry u rodziny tatarskiej. Ożenił się w 1942 roku. W 1944 roku został zmobilizowany do polskiej armii i wysłany na front. W maju 1945 wkroczył do Berlina. Do domu powrócił w sierpniu 1945. Uniknął pracy w kołchozie, przez 20 lat zatrudniony był w młynie, a przez kolejne 12 w skupie warzyw i owoców.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0389
data nagrania: 26.05.2007
kraj: Białoruś
miejscowość: Brasław (Brasłau)
autor nagrania: Stopa Magdalena
Streszczenie z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_0389_Ciereszko_Piotr_01
Życie codzienne we wsi Potasznia w okolicach Mior w okresie międzywojennym; rodzina;

[00:05:00, 01]
Stosunki narodowościowe przed wojną: Białorusini, Polacy, Tatarzy, Żydzi; dobre relacje przed wojną;

[00:10:00, 01]
Pierwsza okupacja sowiecka 1939-1941; warunki życia codziennego; wrażenia związane ze spotkaniami z sowieckimi żołnierzami;

[00:20:00, 01]
Okupacja niemiecka 1941-1943; życie codzienne;

[00:30:00, 01]
Udział w walkach na froncie w Armii Polskiej; (wejście do Berlina w maju 1945 roku); wrażenia z walk frontowych;

[00:40:00, 01]
Życie codzienne i praca w Związku Radzieckim.