Urodziła się w 1942 roku we wsi Maciasy (woj. poleskie, II RP). Miała trzech młodszych braci. Rodzice - Antoni i Jadwiga posiadali niewielkie gospodarstwo, które w czasie powojennej kolektywizacji zostało włączone do kołchozu. Irena Czerniawska wyszła za mąż i przeniosła się do Kłajpedy (w latach 60.), przez całe życie zajmowała się dziećmi i domem.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_1676
data nagrania: 18.08.2008
długość nagrania: 00:25:00
kraj: Litwa
miejscowość: Kłajpeda (Klaipėda)
autor nagrania: Madoń-Mitzner Katarzyna
Czerniawska Irena
Streszczenie relacji z minutnikiem

[00:00:00] AHM_PnW_1676_Czerniawska_Irena_01
Dzieciństwo we wsi Maciusy; miejscowy kościół; rodzinne gospodarstwo i powstanie kołchozów; rozmowy w j. polskim i j. białoruskim;

[00:05:00, 01]
Poznanie przyszłego męża; przeprowadzka wraz z mężem do Kłajpedy; życie codzienne i zajmowanie się domem;

[00:10:00, 01]
Powojenne wyjazdy do Polski i przyczyny pozostania;

[00:15:00, 01]
Losy rodzinne; praca zawodowa męża; okres powojenny i wcielenie gospodarstwa rodzinnego do kołchozu;

[00:20:00, 01]
Życie codzienne w Kłajpedzie; życie społeczności polskiej w Kłajpedzie.

udostępnianie transkrypcji

W celu udostępnienia transkrypcji nagrania prosimy o kontakt z Archiwum Ośrodka KARTA: ahm@karta.org.pl