Portret Włodzimierz Całko
Urodził się w 1925 roku na Ukrainie. Do momentu deportacji do Kazachstanu zdążył być świadkiem kolektywizacji. Doświadczył także Wielkiego Głodu 1933 roku. W 1936 roku wraz z rodziną został deportowany do Kazachstanu. Za kradzież jedzenia został skazany na kilka lat więzienia. Pracował w kołchozie, ożenił się.

opis nagrania

sygnatura: AHM_PnW_0973
data nagrania: 23.09.2008
długość nagrania: 01:42:00
kraj: Kazachstan
miejscowość: Czkałowo
autor nagrania: Kindziuk Anna
Całko Włodzimierz
Streszczenie relacji z minutnikiem

Przyczyny, dla których rodzice pana Włodzimierza znaleźli się na Ukrainie – 001 1.22-4.28 min

Własne gospodarstwo na Ukrainie – 001 4.28-7.06 min

Święta na Ukrainie – 001 7.06-7.37 min

Warunki życia na Ukrainie – 001 7.37-12.30 min

Organizacja kołchozów, przymusowe wstępowanie do niego, represje wobec osób, które nie chciały wstąpić – 001 12.30-30.03 min

Wielki Głód na Ukrainie – 001 30.03-33.18 min

Praca zawodowa ojca, próba utrzymania rodziny (do deportacji) – 001 33.18-34.40 min

Praca w wieku młodzieńczym – 001 34.40-43.00 min

Wysyłka do Kazachstanu, przyczyny – 001 43.00-45.30 min

Nowe warunki życia w Kazachstanie, adaptacja – 001 45.30-48.18 min

Warunki mieszkaniowe w Kazachstanie – 002 0.00-1.05 min

Szkoła – 002 1.05-2.00 min

Adaptacja do nowych warunków w Kazachstanie – 002 2.00-3.58 min

Relacje deportowanych Polaków z Kazachami – 002 3.58-4.40 min

Szkoła – 002 4.40-6.30 min

Urodzaj 1938 roku – 002 6.30-9.00 min

Praca zawodowa – 002 9.00-10.04 min

Wojna sowiecko-niemiecka, szczególnie trudne warunki życia, próba zdobywania pożywienia – 002 10.04-17.00 min

Dwa lata w więzieniu za kradzież jedzenia – 002 17.00-19.50 min

Warunki życia po wojnie, próba budowania życia na nowo, praca w kołchozie – 002 19.50-25.27 min

Śmierć Stalina, rządy Malinowa i Breżniewa, praca zawodowa – 002 25.27-41.00 min

Znajomość z przyszłą żoną, pożycie małżeńskie – 002 41.00-50.05 min

Szansa powrotu do Ojczyzny – 002 50.05-54.13 min

fragmenty nagrania